Taarbæk Fort images

Tilbage til beskrivelsen af Taarbæk Fort

 

Tårbæk Fort i den nordlige del af Dyrehaven blev tildækket i midten af 1960’erne.
Dette var før nogen interesserede sig for den gamle befæstning, hvorfor der kun findes ganske få bllleder fra fortet efter det er forladt. Modsat mange af de andre forter findes der heller ikke billeder optaget af værnepligtige på fortet.

I 2012 lavede DR et program hvor to personer med interesse for tomme og forladte bygninger, gravede sig ind i fortet. Der blev taget en del billeder og film derinde, dog uden større militærhistoriske anstrøg. Stedfæstelsen på bilederne er derfor lavet ved efterfølgende at følge fotogaferne på et kort over fortet.

 

Tilbage til beskrivelsen af Taarbæk Fort