Særlige anlæg images

Tilbage til beskrivelsen af Vestvoldens særlige anlæg

 

Den største del af anlægget er selve volden og dens voldgrav. På langs af voldgaden løb enceintesporet eller voldbanen.

Vandet i voldgraven kom via et underløb fra Kagsmosen i voldens nordlige ende. Vandstanden blev holdt konstant ved hjælp af et antal dæmninger (batardeauer) med overløb. Dette holdt en vandstand på 2,5 meter (3,5 meter på midten) Overskydende van løb ud i Køge Bugt via et underløb ved punkt 0 i voldens sydlige ende. Batardeauerne var sikret mod overgang med et stormgitter. Der er naturligvis et omfattende dyreliv ved voldgraven.

Langs volden ligger et antal kikkerstationer. Det var betonstøbte standpladser med et bord i midten hvorpå det kunne står en kikkert. På bordet lå en panoramasiktse, hvorpå der meget kunstfærdigt var påmalet de omliggende terrængenstande med udmålt afstand.

 

På den vestlige side af volden var i forbindelse med den dækkede vej og militærbroen anlagt løbegrave til brug for en udfaldsstyrke.

To steder er der lavet tunneler (poterner) gennem volden for at kunne komme ud til de to dobbeltkaponierer i voldgraven. Der findes en stor og en lille

I 1913-1914 gravede man nogle dækningsrum overdækket af sveller ind i volden. Det var de såkaldte svellerum.
Langs voldkronen var anlagt overdækkede skyttegravssektioner kaldet gravposteringer. Der kan stadig ses spor af begge anlæg.

Den teknologiske udvikling gav mulighed for at fremstille strøm til anlæggene. Først med lidt primitive dynamoanlæg med petroleumsmotor bygget ind i volden, og op mod verdenskrigen med generatoranlæg bygget ind i egne betonrum, de store kaponierer eller specielle rum i fredskrudtmagasinerne fra 1904.

I 2014 gennembrød man Vestvolden for at føre Ringstedbanen igennem. Dette gav en unik mulighed for at se hvordan volden var opbygget. Det interessante var at voldkronen var opbygget af ret løst liggende kalkstykker fra udgravningen af voldgraven.