Batterier images

Tilbage til beskrivelsen af Vestvoldens batterier

 

Langs Vestvolden var anlagt 10 permanente batterier.
De var alle forsynet med betonbriske og i midten et underjordisk betonstøbt magasin. Brønsbyvester var et dobbelt batteri med 2×4 kanoner med et magasin i midten af hvert halvbatteri.

Der blev, specielt op mod 1. verdenskrig anlagt et stort antal armeringsbatterier. De var ikke so pompøse som de permanente. Det var rene jordværker bag voldkronen med traverser i mellem, og kan derfor være svære at få øje på. Mellem batteriet og voldgaden byggedes nogle støbte magasiner med kun et rum.

Kanonerne fra de permanente batterier opbevares i artillerimagasiner 3-400 meter fra batteriet. Undtaget er Poppel batteri der ikke havde noget artillerimagasin. Hvor batteriets skyts har været opbevaret vides ikke. Der findes kun et artillerimagasin tilbage. Det ligger i Brøndby. Ellers er kun fundamenterne tilbage.

Tilbage til beskrivelsen af Vestvoldens batterier