Nye kaserner efter 1909

<<Tilbage til beskrivelse af befæstningens kaserner>>

 

Avedørelejren.
I 1911 begynder opførelsen af Lejren ved Avedøre, senere blot benævnt Avedørelejren.  Den blev opført en lille kilometer nord-øst for Paradislejren. Der var dog her tale om en permanent kaserne med murstensbygninger og  alle sanitære foranstaltninger. Der anlægges et jernbanespor til lejren fra batteritogets spor for at transportere byggematerialer.  Avedørelejren kunne rumme ca. 480 mand og var under sikringsstyrketiden var den fuldt belagt. Lejren var i brug til ca. 2000.

Høveltelejren.
Høveltelejren ved Birkerød blev oprettet 1910-12, samme periode som Sandholmlejren i samme område. Lejren og den tilhørende øvelsesplads, blev opført på 320 td. land som Staten købte af Høveltegård. Lejren blev brugt som sommerlejr med en rekrutbataljon ad gangen.
Ved eftersynene af lejren under sikringsperioden, blev de dårlige forhold flere gange påtalt af militærlægerne der tilså den. Bl.a. var rengøringen var meget mangelfuld og der var alt for få spyttebakker. Soldaterne har altså levet under dårlige forhold på stedet, hvilket ikke kun var tilfældet i  Høvelte. Forholdet var også gældende for de øvrige lejre og kaserner.

Kasernen er stadig i brug idet Livgarden flyttede hertil efter Sandholmlejrens nedlæggelse i 1985.

Jægersprislejren.
Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn opstod ved, at artilleriet i 1882 begyndte på øvelser i skarpskydning i den nordlige del af Horns Herred. 10 år senere blev der oprettet en egentlig skydelejr, hvor den nuværende hovedlejr ligger på Hovedgaden 71. Til at begynde med var der tale om en teltlejr med enkelte træbygninger.

Sandholmlejren.
Kasernen er opført sammen med mange andre sjællandske kaserner i tiden 1910-12 ved arkitekt Viggo A. Thalbitzer og senere udvidet. Fra 1945-85 husede Sandholmlejren Den Kongelige Livgarde.

Værløselejren.
I 1910 påbegyndes et “kaserneetablisement på Laanshøj”, som lejren blev benævnt i begyndelsen. Den bestod først af kun hovedbygning, vagtbygning og portnerbolig. Herudover skete underbringelse af mandskabet i telte. I maj 1910 ankom de første rekrutter til uddannelse. Da dette  hold forlod lejren blev byggeriet genoptaget og de bygninger der eksisterer i dag blev opført.  Lejren blev benyttet til uddannelse sommeren 1913 og 1914. Undtagelsesvis blev den også anvendt i vinterhalvåret 1915 og 1916.

Skovshovedlejren.
Det har ikke været muligt at finde oplysninger om denne lejr. Men den er givet etableret under sikringsstyrken hvor der var bevogtnings  mandskab i og omkring Skovs-hoved. I baggrunden ses Skovshoved kirke der er opført 1915.

 

På sjælland opførtes ligeledes en del kaserner efter forsvarsforliget i 1909. De opførtes i årene mellem 1910 og 1913
– Holbæk
– Ringsted
– Næstved
– Slagelse.
– Vordingborg

Der var også i provinsen skaffet kaserneplads, enten ved mindre byggerier for private midler eller ved indlejning.

Udover de nævnte etablissementer var der etableret fredstidskaserner i forbindelse med de kystforter der var bygget på Sjælland efter 1909.

– Lynæs Fort
– Masnedøfort
– Borgsted Batteri
– Hårbølle Batteri