English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponierene
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider

       Vestvolden i Hvidovre


 
 
 

Københavns Befæstning 1880-1920

Smålandsfarvandet / Grønsund stillingen

 Af den planlagte stilling blev kun opført Masnedøfort samt Grønsundstillingen, der bestod af Borgsted Batteri og Hårbølle Batteri, placeret
 på den sydvestlige del af Møn.
 De øvrige planlagte anlæg, Vejrø Fort og Helholm Batteri, blev aldrig opført ligesom en planlagt flådebase ved Masnedsund og Masnedø
 heller  aldrig blev ført ud i livet.

 Hårbølle Batteri blev bygget 1914 - 15 og skulle bestryge det minefelt, der skulle spærre Grønsund mod indtrængning fra syd. Batteriet var
 armeret med 3 stk. 75 mm. hurtigskydende stålkanoner, og 8 stk. 8 mm. rekylgevær M / 03.

 Bemanding 58 mand.
 Batteriområdet er i dag ejet af Vordingborg Kommune.


 Borgsted  batteri er bygget i 1917 og er noget kraftigere end Hårbølle. Det var bestykket med 2 stk 120 mm hurtigskydende stålkanoner,
 2 stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner samt 11 stk. 8 mm. rekylgeværer M/1903.
 Bemanding 59 mand.
 Det nu nedlagte batteri blev i 2003 solgt og er i dag i privat eje.
 

 Masnedøfortet  blev opført i årene 1912 - 15. Det var bestykket med 2 stk. 15 cm stålkanoner M/1888, 4 stk. 120 mm hurtigskydende stål-
 
kanoner M/1912, 2 stk. 120 mm hurtigskydende stålhaubitzer M/1914, 11 stk. 8 mm rekylgeværer M/1903, 1 stk. 150 cm og 1 stk. 90 cm
 
projektører i elevatorer med hånddrevet hejseværk samt en 30 cm. gravprojektør.
 Bemanding 167 mand samt 25 mand på pejlestationer udenfor fortet.

 Fortet havde følgende opgaver:
   - at beskytte forbindelsen mellem Sjælland og Falster
   - at hindre fjendtlige styrker overgang over Storstrømmen
   - at hindre fjendtlig indtrængen i Storstrømmen fra Grønsund
   - at støtte egne styrker i kamp
   - at beskytte jernbaneknudepunktet Vordingborg/Masnedsund

 

                     Københavns befæstning. Grønsundstillingen, oversigt
                                               Grønsundstillingen
 
         Københavns befæstning.Grønsundstillingen, Masnedø Fort, struben

 
Københavns befæstning.Grønsundstillingen, Masnedø Fort, ildlederpost
                          Masnedøfort
 
Københavns befæstning.Grønsundstillingen, Masnedø Fort, kanonbrisk

 
    Københavns befæstning. Grønsundstillingen, Hårbølle batteri
                             Hårbølle Batteri *
     

 
Københavns befæstning. Grønsundstillingen, Hårbølle batteri, kanonbrisk
              Brisk på Hårbølle Batteri
 
Københavns befæstning. Grønsundstillingen, Hårbølle batteri, projektørstandplads
                  Projektørkasematten
 
                      Københavns befæstning. Grønsundstillingen, Borgsted batteri
                                 Borgsted Batteri *
     
Københavns befæstning. Grønsundstillingen, Borgsted batteri, fredskasernen 
             Borgsted Batteri, kasernen *
 
Københavns befæstning. Grønsundstillingen, Borgsted batteri, skyts
      Moderne skyts i Borgsted Batteri*

 

 * Med tilladelse fra Forsvarets Biblioteks arkiv
 


  Link til Masnedøfortet

  Link til Hårbølle Batteri

  Link til Borgsted Batteri
                                                                        www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                           Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies