English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 


 

Københavns Befæstning 1880-1920
 

  Kystbatterier og søforter, den indre linie

 København blev omgivet af en søbefæstning opdelt i 3 linier. Den indre linie  var ca. 5200 meter lang. Herunder var afstanden:

  fra Kalkbrænderi Batteri til Trekroner ca. 1400 meter
fra Trekroner til Lynetten ca. 900 meter
fra Lynetten til Mellemfort ca. 1300 meter
fra Mellemfort til Prøvestenen ca. 1000 meter
fra Prøvestenen til Strickers Batteri ca. 1000 meter

  Linien bestod af tre gamle søforter og tre sø- og kystbatterier

  Søfortet Trekroner
Søfortet Mellemfort
Søfortet Prøvestenen

batteriet Lynetten 
Kystbatteriet
Strickers Batteri (der blev ombygget)
Kystbatteriet Kalkbrænderibatteri.

                                                                                           Trekroner

                        Billeder fra Trekroner 2010
 
 
 

  
 
 

 

 
 


                                                                                            Prøvestenen

                             Billeder fra Prøvestenen 2009 Københavns befæstning. Prøvestenen
 
 
 
     
 

 
        
 
      
 

 
       


                                                                                           
Strickers Batteri

    Københavns befæstning. Strickers batteri 1954
  Kystbatteriet Strickers Batteri blev anlagt nord for Kastrup som det sydligste punkt i Københavns befæstning i 1801 og navn-givet efter dets første chef, premierløjtnant Justus Alexander Stricker. Batteriet blev udbygget i 1875-76  Strickers Batteri hed oprindeligt Kastrupbatteriet.
Det var et lukket jordbatteri med rektangulært grundrids, 135 meter langt og ca. 70 meter dybt. Det var opgivet af en ca. 8 meter bred våd
grav. Graven kunne på strubesiden holdes under ild fra en redan.
Batteriet var forsynet med et 6 meter tykt facebrystværn, bekædt med en ca. 2 meter tykbetonmur. På flanker og struben var brystværnet
kun ca. 2 meter tykt. Midt på brystværnet fandtes en travers med kikkertstation og ammunitionsmagasin. Adgangen til batteriet var i struben
nord for redanen.
Batteriet var fra 1882 sbestykket med bl.a. 2 stk 35,5 cm. stålkanon L/30 M/1882. Disse blev allerede i 1888 overført til Charlottenlund
Batteri. Strickers Batteri havde mistet sin betydning.

Batteriet blev
nedlagt 1914 og bortsprængt i 1954 for at gøre plads til Pyrolyseværket.

 På Amager Strandvej ligger der to ammunitionsmagasiner der formentlig har stået i forbindelse med   både Krudthuset på Amager
 Strandvej 110, og muligt også med Strickers Batteri. 4 næsten tilsvarende magasiner blev i 2008/09 revet ned på den nærliggende Pyro-
 lysegrund hvor Strickers Batteri tidligere lå.
 
  
      Amager Strandvej 110
 
 

 


 


 
 
                    Pyrolysegrunden
                    Strickers batteri
   
        
 
      
 
    
 
           Billederne fra Pyrolysegrunden er venligst stillet til rådighed af entreprenørfirmaet G. Tcherning A/S

                                                                           
Mellemfort
 
 
                                  Mellemfort
 

                               Kasernen
 

                             Højre travers
 
           
                               Venstre skulder
 
                   
                               Venstre flanke
 
                       
                             Venstre Flanke
 
 
                                        35,5 cm kanonbrisk

                               24 cm. kanonbrisk
      
                      Mellemfort, kasernen 1887

                       Mellemfort 1900


                          Mellemfort 1920
 
  Mellemfort lå ca. 1100 meter øst for Quinti bastion og blev bygget i perioden 1860-1863 på ca. 3 meters vanddybde. Mod søen blev fortet afgrænset af en pælerække foran hvilken var anbragt et ca. 1,5 m. tykt stenglacis. Oven dette er bygget en 3-5 meter høj og 2 meter tyk betonmur beklædt med granit. Mod havnen fandtes en betonkajmur.
Fortet havde en ca. 90 meter lang og ca. 25 meter dyb face, to flanker på henholdsvis 35 og 25 meters dybde samt en nordlig havne-mole
på 90 meters længse og en sydlig mole på 40 meter.
Havnen indenfor molerne var opfyldt på den nordlige halvdel. Her fandtes en kaserne til 180 mand bygget af 0,60 m tykke betonvægge.  
Brystværnet var 6 meter tykt og havde en indvendig beklædningsmur på 1,8 meter beton. På facen fandtes 1 midtertravers og to skuldertraverser. Heri var indbygget ammunitionsmagasiner dækket med 9 meter beton og 1-2 meter jord.

Fortet var bevæbnet med
2 stk. 35,5 cm. stålkanon L/30 på hver sin flanke
4 stk. 24 cm. stålkanon L/40 med skjolde opstillet på facen
3 stk. 47 mm. hurtigskydende stålkanon med skjolde, opstillet med 1 på hver flankes yderende samt 1 på
   den nordlige skuldertravers.
2 stk. 8 mm. 2-løbet mitrailleuse
1 stk. 90 cm. projektør samt 3 kikkertstationer

Besætningen var 1911 130 mand. Dette øgedes senere til 170 mand.   

 

Lynetten

             Billeder fra Lynetten 2010          
 
                  Lynette Batteri 1937 med
                  Trekroner i baggrunden

         Skydning med haubíts M/1891
                        fra Lynetten
    
       Lynetten, dør i traversbygning
 
 
                     Lyneten, Brisk
Københavns befæstning, Lynetten, traversbygning
                    Traversbygning
Københavns befæstning, Lynetten, travers
                      Traversbygning


Kalkbrænderibatteri 
 
 

Kalkbrænderibatteri blev bygget 1880-1882 og lå ved sydsiden af Gasværkshavnen. Det var et åbent jordværk med kun en ildlinie.
Batteriet var ca. 75 m. langt og ca. 35 m. bredt. Brystværnet havde en tykkelse på ca. 13 meter med en 1,8 meter beklædning af beton.
Batteriet havde på hver fløj en travers, hvor der i den nordlige fandtes ammunitionsmagasin. Dette havde 4 meter tykke mure og dækket
af 3 meter jord.
Selve projektilerne blev opbevaret i en gang under brystværnet og kunne herfra hejses op til batteriet.

Batteriet var bevæbnet med
2 stk. 35,5 cm. stålkanon L/30 M/82
2 stk 47 mm. Hurtigskydende stålkanon anbragt på hver travers
2 stk. 8 mm. toløbet mitrailleuse

Besætningen udgjorde 40 mand   

Batteriet var forudsat nedlagt med forsvarsforliget 1909, og solgt til fordel for forstærkning af Københavns søbefæstning. De to 35,5 cm. kanoner blev herefter flyttet til Dragør Fort i 1914.  

 
  Montering af 35,5 cm. kanon på Kalkbrænderi Batteri 1885
 
 
                Kalkbrænderi Batteri 1895 (i baggrunden)

 

                                         Travers Magasin

 

 

                                                          

 www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies