English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Kystbatterier og søforter, den mellemste linie

 København var omgivet af en søbefæstning opdelt i 3 linier. Den mellemste linie bestod af

  Charlottenlund Batteri (Senere benævnt fort)
Middelgrundsfortet
Kastrup Batteri. (Senere benævnt fort)

 Desuden blev der ved Landbefæstningens to fløje opført kystbatterierne

  Hvidøre Batteri  
Avedøre Batteri.


Middelgrundsfortet

                               
                                                   Dæksplan 1900
 

        
 
                    30,5 cm kanon
 


                             Briske
 


                     Mellemskytset
 
 
                  30,5 cm kanonbrisk
 

                  Generatoranlæg


 

                    Mandskabsgang


 
            
            Middelgrundsfortet 1950
 

 

         Middelgrunden med radarer
        til flyvevåbnets HAWK-system.


                                                                                               Kastrup Fort

 
                        30,5 cm kanon
 
   
                
Porten

Charlottenlund batteri (Fort)
 

                    30,5 cm kanon
 
 

                                                                          
 


                 
                             Charlottenlund Batteri 1888


 


          
                              Haubitsere på
                       Charlottenlund Batteri


   


       Avedøre og Hvidøre kystbatterier
         Begge batterier anlagt som flankesikring
   
       

            Charlottenlund Fort 2009 
                    
                        
 Haubitsere på Avedøre Batteri 
                                
          Barakbyen ved
      Hvidøre Batteri 1915.
  


  

 
Hvidørebatteri blev anlagt i 1892.  Batteriet var i 1918 bestykket med fire 17 cm. stål-kanoner fra Prøvestenen.Det var bemandet under hele Verdenskrigen. Til mandskabet (77 mand) blev der bygget en barakby.
 
 
Avedøre Batteri 1920


 

                                                                          www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                              Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies