English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
  

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Kystbatterier og søforter, den ydre linie

 København var omgivet af en søbefæstning opdelt i 3 linier. Den ydre linie kom til at bestå af

  Kystfortet Taarbæk Fort (der også var et landfort)
Søfortet
Flakfortet
Søfortet Middelgrundsfortet
Kystbatterierne
Barakke Batteri og Saltholms Batteri
Søfortet
Dragør Fort,
Kystbatteriet
Kongelunds Batteri (senere benævnt fort)
Kystbatteriet
Mosede Batteri (senere benævnt fort)
 
 
                   Barakke batteri 1915
 

                Dragør Fort 1922
 

                   Flakfortet 1922        
 
              
             Luftfoto  Kongelundsfortet
 

         Luftfoto Mosede Batteri 
 
     
                 Luftfoto Flakfortet
 
 
 

           Middelgrundsfortet 1950
 

 

          Panserkuplen på  Taarbæk Fort
                    under opskæring.
      I baggrunden ses saillantkaponieren 
     

                                                            
                                                                                        Taarbæk Fort

 Fortet blev efter nedlæggelsen helt tildækket af 300 000 tons jord og  henligger i dag bare som en græsklædt kupering i terrænet.
 
Historie forsvundet for evigt.

 Fortet er ufrivilligt udødeligjort, idet det i dag betegnes "at lide Taarbæk-døden" når gamle militære anlæg uden anden fornuftig årsag
 end smagsdommeri bare sløjfes og tildækkes. Under jorddækket findes fortet intakt og der har været folk derinde i 2013 i forbindelse
 med et TV-program. Desværre var ingen af dem specielt historisk orienterede.
 
                         Opgang til tårnskyts
             Gang i Tårbæk Fort


                                                                          www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                              Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies