English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Landforternes magasiner.
 
  På alle land-, kyst og søforterne var der behov for oplagring af både krudt og granater.
  I landforterne lå mandskabsrum og magasiner langs en tværgang i fortlegemets længde. Mandskabsrummene på ud mod struben i en
  strubekaserne og magasiner var placeret modsat inderst i fortlegemet bag et dække af af jord, beton og anslagssten.
  
  Et krav til specielt krudtmagasinerne var kontrol over fugten. Fugtprocenten i krudt er afgørende for brændhastigheden og dermed bl.a.
  skudvidden.
  På alle forterne var der en smal hul gang rundt om magasinerne. Denne skulle opfange betonstykker der blev slået løs under beskydning.
  Samtidig fungerede den som en thermovæg der kunne opgange en del af kondensvandet. 

  Lyset i magasinerne kom fra lamper i et lille hulrum med glas på begge sider således at der ikke kom åben ild i nærheden af oplaget.   

 
 
Bagsværd Fort. Magasiner inderst og strubekaserne yderst
 
    Tværsnit af etagerne. Magasinerne nederst og
    inderst bag det tykke lag af anslagssten.
    Ovenpå magasinerne ligger skytsetagen.
 
        Belysning i magasinerne
 
        
Den smalle Gang omkring magasinerne
 
 
                 Garderhøj Fort. Magasin
 
 
Magasin. den centrale korridor til højre og venstre
 

            Magasingang
 
   
             Lyngby Fort, tværgangen.
Mandskabsrum til venstre, magasiner til højre
 

                  Lyngby Fort magasin

 

                    Lyngby Fort Magasin

  
  www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies