English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 

   

*


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Kystbatteriernes og søforternes magasiner.

 På alle land-, kyst og søforterne var der behov for oplagring af både krudt og granater. Magasinerne var alle steder placeret midt i fortet
 bad dækket af af jord, beton og for landforternes vedkommende anslagssten.
 Nogle af de gamle kyst- og søforter havde udelukkende magasinet liggende under et særdeles tykt dække af  jord og beton.
 I sagens natur er et kyst- eller søfort mere eksponeret for fjendtlige ild med deres skarpe profil mod enten havoverfladen eller de flade
 kyststrækninger end de nedgravede landforter.
 F.eks var dækningstykkelsen på Charlottenlund Batteri 30 meter og på  Lynettens nu fjernede store travers 20 meter kjord over 2 meter
 beton. Dækningstykkelserne på flanker og bagside var betydelig mindre.
 Begge de store traverser rummede kun magasiner. Manskabet på Charlottenlund var underbragt i telte bag batteriet. Også på Kastrup
 Batteri lå magasinerne i to store traverser og mandskabet var underbragt i telte.
 På lynetten var mandskabet underbragt i de mindre traverser samt i telte.
 På søforterne var der en egentlig strubekaserne til mandskabet. Denne lå på den ene side den tværgående gang og på modsat side inderst
 i fortlegemet lå magasinerne.

 På forterne var oplagt ammunition til alt til rådighedværende skyts, fra pistolammunition op til 35,5 cm granater samt krudtladninger. 
 Herunder oplaget på Charlottenlund Batteri 1915-1918.

   Antal

12
            Skyts

29 cm.  jernhaubits
Type

M/1910
                        Oplag

300 fuldprojektil L/22
        1459 halvpansergranat m. sprængladning og sikkerhedsbundbrandrør
        195 granater med sprængladning og perkussionsbrandrør
        229 ladninger à 13 kg røgfrit krudt i 3 varianter
        300 ladninger à 5,7 kg røgfrit krudt i 4 varianter
        195 ladninger à 26,5 kg C.K.B.
        1201 ladninger à 12,9 kg røgfrit krudt
        2200 tændskruer M/1894/1910
  4 120 mm hurtigskydende kanon
i pivotaffutage M/1912
L/45 M/1917 1171 Brisantgranater med sprængladning og sikkerhedsbrandrør
        95 patroner med ladt granatkardæsk
  1 47 mm kanon
luftmålsaffutage M/1915
L/44 M/1886 146 granater
        25 granatkardæsk
        197 brandprojektiler
  1 37 mm revolverkanon M/1880 414 granater

 Et krav til specielt krudtmagasinerne var kontrol over fugten. Fugtprocenten i krudt er afgørende for brændhastigheden og dermed bl.a.
 skudvidden. På alle forterne var der en smal hul gang rundt om magasinerne. Denne skulle opfange betonstykker der blev slået løs under
 beskydning. Samtidig fungerede den som en thermovæg der kunne opfange en del af kondensvandet.   

  Charlottenlund Batteri med
den store travers i midten

 
   Charlottenlund Fort (Batteri), store travers
 Traversen på Charlottenlund Batteri
 
       Charlottenlund Fort, magasinerne
Gangen rundt om magasinet
 
Charlottenlund fort, mandskabsrum
   Magasin i Charlottenlund Batteri
 
  Charlottenlund fort, poterne fra magasinerne
Charlottenlund. Poternen fra magasinerne
 
 
  Lynetten, store travers 1913
     Lynetten 1913 Store Travers i baggrunden
 
Lynetten, store travers
                 Lynetten, Store Travers
 
Lynetten 2010, lille magasin
             Lynetten, mindre magasin 
 
                        Kastrup Batteri:
              Magasinerne er placeret i to
              traverser. Ammunitionen
              bragtes til batterierne på små
              togvogne gennem fire poterner
              (tunneler)
Kastrup Fort (batteri). Grundplan
 
 
  Kastrup fort, magasinbygning 1
          Kastrup Batteri, Magasin 1
 
Kastrup fort, magasinbygning 2
                         Magasin 2
 
Kastrup fort, magainets poterne med spor
       Poterne med spor
 
Kastrup Fort, spor af granater i magasinets gulv
    Trykspor fra granater i magasingulvet
 
                     Proevestenen, Kasematetagen grundplan
          På søfortet Prøvestenen var magasinerne anbragt i den underste etage sammen med kasematskytset
 
 
   Prøvestenen, gang i kasematetagen
          Gang i kasematetagen
 
Prøvestenen, magasin i kasematetagen
              Magasinrum i kasematetagen
Prøvestenen, magasin på fortdækket
Magasin i travers på fortdækket
 
 
  Flakfortet, magasin til 105 mm. antiluftslyts
Magasingangen Flakfortet
Flakfortet, magasingangen
             Magasingangen Flakfortet
Flakfortet magasingangen
              Magasingangen Flakfortet
 
Mellemfort, grundplan
                    Mellemfort havde to store traverser med magasiner
 
 
  Trekroner, magasin
     Trekroner, magasiner i kasematetagen
 

 
Trekroner, kasematetagen
               Trekroner i kasematetagen
 
  Trekroner, korridor i kasematetagen
       Trekroner. Magasinerne
Trekroner, korridor i kasematetagen
       Trekroner. Magasinerne
Trekroner, magasiner i kasematetage
        Trekroner. Magasinerne


                                                                       
 www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                       Hvis du klikker på et link på
www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies. Mere om cookies