English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Tunestillingen, Mosede Batteri

 Mosede Batteri

 Batteriet blev påbegyndt i 1913 efter opførelsen var besluttet i 1909 forsvarsforliget.
 Batteriet var projekteret allerede i 1908, og skulle efter den oprindelige plan have været udført som et hovedfort ved Mosede og et  støt-
 tende batteri ved Karlslunde Mose.
 Det er et rektangulært kasemateret betonanlæg, med fredskasernen liggende modsat kasematbygningen vest for fortgaden. Den var
 delvis indbyget i volden.
 Kasernen var opført til 44 mand, heraf 18 befalingsmænd og officerer. I fredskasernen fandtes endvidere batteriets køkken.
 Batteriet havde eget elværk med en B&W dieselmotor model 1904, egen vandforsyning, centralvarme, køkken, bad m.v. Der var bombe-
 
sikre rum til mobiliringsstyrkens 175 mand fra Kystartilleriregimentet.
 Kommunikationen til haubitsbatteriet varetoges med telefonforbindelser. Til haubitsbatteriet var der endvidere etableret rørpost drevet
 af trykluft fra kasematetagen.

 Armeringen

 Hovedarmeringen var 6 stk. 120 mm. L/15 hurtigskydende stålhaubits M/1914. Skudvidden var 8400 meter. Haubitserne var såkaldte
 Lomholdtkanoner,  konstrueret af Oberstløjtnant  Lomholdt. Ammunitionen førtes fra magasinerne i kasematetagen op til skytset med
 elektrisk drevne elevatorer der end i batteriets traverser. I traverserne fandtes også magasiner til forhåndsammunitionen.
 Erfaringen med ødelæggelsen af de belgiske og franske forter i 1914 medførte en beslutning om, at haubitserne ikke skulle stå i selve
 batteriet. De blev opstillet i to skjulte batterier, Søndre og Nordre haubitsbatteri, henholdsvis 300 meter nord og 1000 meter nordøst for
 selve batteribygningen. Da Tunestillingen blev sløjfet flyttedes skytset til de oprindeligt tiltænkte pladser.
 Sekundær armeringen bestod af 4 stk. 75 mm. L/30 hurtigskydende kanoner, hvoraf de to vestligste var i luftmålsaffutager. Alle fire kunne
 bestryge både kystlinien og det omliggende terræn.
 Til forsvar af den tørre grav var placeret to gravkaponierer i henholdsvis det nordøstlige og det sydvestlige hjørne. Disse var bestykket
 med hver 2 stk. 37 mm. Hotchkiss revolverkanoner M/1880 og to Madsen rekylgeværer M/1903.
 Endelig var anlagt 6 betonstillinger til hver to stk. rekylgeværer M/1903 med panserskjold.

 Mosede Batteri var fuldt bemandet med kystartillerister til 1923, og de følgende år blev det kun anvendt til genindkaldelser.
 Fortet blev igen bemandet ved udbruddet af anden verdenskrig i september 1939, og overtaget af tyskerne efter 9. april. Det blev frem
 til 1945 brugt som kystudkigsstation og fangelejr.
 Den danske stat brugte det herefter som krigsfange- og flygtningelejr til 1947 hvor det blev nedlagt. Herefter anvendte hjemmeværnet
 det som øvelsesområde i en snes år.
     

 

 

  Mosede Fort 2009
                        Strubekasernen 2009
Mosede Fort, batteriet
                   120 mm. haubitsbatteriet 2009
 
     
                               Den oprindelige placering af
                               Søndre og Nordre Haubitsbatteri

 
  Modese Fort, 120 mm. haubits
                 120 mm haubitz
75 mm. m/1914 kanon i kystaffutage
   75 mm hurtigskydende
        kanon M/1914
  75 mm. m/1914 kanon i luftmålsaffutage
     75 mm hurtigskydende
kanon M/1914 luftmålsaffutage
         
          Oberstløjtnant
         N.E. Lomholdt
   
 
     
           
75 mm. hurtigtskydende kanon M/1914      75 mm. hurtigtskydende kanon (Lomholdt)
                                                   75 mm hurtigskydende
                                                        kanon M/1914
  
 
  Modsede Batteri 1970
                                                  Batteriet 1970
 
    I traverserne mellem de enkelte
  pjecer fandtes luger til forhånds-
  ammunition (lille luge nærmest) og
  de elektriske ammunitionselevatorer
  (den store luge)

                  

 
Mosede Fort, Granatelevator
    Batteriets elektriske ammunitionselevator
Mosede Fort, Granatelevator

 
  Mosede Fort haubits batteriet 2009
             Haubitsbatteriet 2009
Mosede Fort, haubitsbatteriet 2012
                       Haubitsbatteriet 2012
Mosede Fort 2012, haubitsbatteriet
 

 Fortets Gravforsvar varetoges af 4 stk. 8 mm Madsen rekylgeværer og 4 stk 37 mm Gatling revolver kanoner i to gravkaponierer.
 

    

 Den ene af de to GravkaMosede Batteri. Gravkaponierenponierer til
     f
orsvar af batteriets tørre grav
 
Mosede Fort. Gravkaponieren
                 Kaponieren indvendig

 
Københavns Befæstning. Mosede Batteri, 37 mm. Hotchkiss revolverkanon
 
37 mm Hotchkiss
 revolverkanon
M/1880.

Sådan virker en revolverkanon.


              


 
Til forsvar af fortets front var der lagt 6 betonstøbte maskingeværstillinger, hver bestykket med  2 stk. 8 mm Madsen rekylgeværer
 med panserskjold

 
  Rekylgeværstandplads
  for  2 stk. 8 mm Madsen
 
rekylgeværer med panser-
  skjold
Mosede Fort, rekylgeværstandplads Mosede batteri, rekylgeværstandplads  
       

 


 
Endelig var fortet forsynet med 2 projektører, en ildlederstation og en kikkertstation.
 

 
Modese Fort, kikkertstation     
                         
Kikkertstationen
Mosede Fort, ildlederstation 
              Ildlederstationen

 

                           I forbindelse med batteriet findes 4  
                                
flankeringsstillinger:

                                 - Strandflanke 1, 2 og 3
                                 - Østre Klinteflanke.

 

                                                          
                                    
Mosede Fort, strandflanke
 
            Strandflanke III
 
Den ligger under den sydligste
  trappe fra batteriet til stranden

 
 
 
De 3 første lå i klitarealet foran fortet, medens det sidste , inden sløjfning, lå på Strandgårdsvej 20,  Karlslunde Strand.

 Egentlig militær anvendelse af batteriet efter den oprindelige plan ophører 1923.

 
   

                                                                

                                                                           
 www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                               Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies