Forside 
 
 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Charlottenlund Fort

 


Charlottenlund Fort, oprindeligt Charlottenlund Batteri, blev bygget i årene 1886-88 neden for Charlottenlund Slot. Det hed oprindeligt Charlottenlund Batteri, men efter en større ombygning i 1910 blev det til Charlottenlund Fort. Fortet var led i den række søforter, der skulle beskytte København fra søsiden og indgik i den mellemste fortlinie sammen med Middelgrundsfortet og Kastrup Fort.
Det blev bygget som et lukket jordværk med er rektangulært grundrids omgivet af en 25-40 meter bred og 2,5-3 meter våd grav.
Selve fortet er 300 meter langt og 130 meter bredt. Brystværnet på facen er 33 meter tykt og 6 meter tykt på flanker og struben.
Ammunitionsmagasinet var placeret på højre side af facen og var dækket af 30 meter jord. Fra magasinet kunne ammunitionen føres frem til betonbriskene og pjecerne gennem to poterner.
Nord for den store travers fandtes yderligere en travers samt mindre traverser mellem hver to pjecer. 
Der fandtes ikke skudsikre opholdsrum for besætningen, kun nogle træbarakker på terrepleinet. Der fandtes dog en sprængstykkesikker kasemat i den store travers sydvestlige hjørne.

Oprindeligt var batteriet bestykket med to 35,5 cm. kanoner på hver side af den store travers, 2 stk 15 cm. kanoner nord for den nordligste
af de svære kanoner og på hver fløj en 47 mm. hurtigskydende kanon. Yderligere fandtes til opstilling på strubevolden 2 stk. 75 mm. kanoner.
Batteriet rådede over to 90 cm projektører samt 2 distancemålerstationer.

Ved forsvarsforliget 1909 bevilgedes penge til en modernisering af batteriet, og det blev ombygget til Charlottenlund Fort
i årene 1910-12.


Der blev i tilknytning til de 5 eksisterende ammunitionsmagasiner i den store travers bygget en kasematbygning med maskinrum og 7 rum
til ophold for besætningen.
Mod søen blev bestykningen ændret, således at der på betonbriske sydligst for den store travers opsattes 2 stk 120 mm. kanoner og 4 stk.
29 cm. haubitsere i et batteri.
Nord for den store travers opsattes 4 stk. 29 cm. haubitsere i et batteri, et stor travers med indbygget håndmagasin og nord for denne yder-
ligere 4 stk. 29 cm. haubitsere og 2 stk. 120 mm. kanoner.
På strubevolden mod landsiden opsattes 2 stk. 37 mm. revolverkanoner.
På fortet fandtes yderligere 2 stk. 75 mm. kanoner, opbevaret i kanonskure på terreplein.
Til nærforsvaret rådede fortet over 10 rekylgeværer. Gravforsvaret bestod af 3 flankeringsstillnger i den våde grav.

Under 1.verdenskrig blev yderligere støbt briske til 2 stk. 17 cm. kanoner på den store travers. Disse blev dog aldrig anbragt. Der blev endvidere støbt brisk til, og monteret, en 47 mm. ballonkanon på den store travers.
Fortet blev yderligere forsynet med 2 stk. 150 cm. projektører, 1 i en elevator i brønd umiddelbart nord for den store travers og 1 på et skinnespor for foden af brystværnet.

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:

  Antal              Type                     Model                              Oplagt ammunition
  12 29 cm.  jernhaubits M/1910 300 fuldprojektil L/22
        1459 halvpansergranat m. sprængladning og sikkerhedsbundbrandrør
        195 granater med sprængladning og perkussionsbrandrør
        229 ladninger à 13 kg røgfrit krudt i 3 varianter
        300 ladninger à 5,7 kg røgfrit krudt i 4 varianter
        195 ladninger à 26,5 kg C.K.B.
        1201 ladninger à 12,9 kg røgfrit krudt
        2200 tændskruer M/1894/1910
  4 120 mm hurtigskydende kanon
i pivotaffutage M/1912
L/45 M/1917 1171 Brisantgranater med sprængladning og sikkerhedsbrandrør
        95 patroner med ladt granatkardæsk
  1 47 mm kanon
luftmålsaffutage M/1915
L/44 M/1886 146 granater
        25 granatkardæsk
        197 brandprojektiler
  1 37 mm revolverkanon M/1880 414 granater
         
         
                      Kaptajn Sv. Bernhard Nielsens
                      håndskitse af Charlottenlund Fort

                      
                       Batteriet 1886
 

        Charlottenlund Fort, 29 cm haubits M/1910
   Originalt billede fra instruktionsbog

 
   Charlottenlund Fort, 29 cm haubits M/1910.
   Originalt billede fra instruktionsbog 
       Charlottenlund Fort, Chr. IX monogram
                  Chr. IX monogram
  Charlottenlund fort, graven
             Den våde grav
 
Charlottenlund fort, bro til fortet
    Broen over den våde grav
 
Charlottenlund fort, stormgitter på port
         Stormgitter på broen
 
  Charlottenlund fort, porten
  Porten til Charlottenlund Fort
 
Charlottenlund fort, grav og gravkaponiere
               Den våde grav
 
Charlottenlund fort, gravkaponiere
                Gravkaponiere
 
  Charlottenlund fort, gravkaponiere
                    Gravkaponiere
 
Charlottenlund fort, gravkaponiere
            Gravkaponiere indvendig
 
Charlottenlund fort, travers og indgang
            Indgangen til store travers
 
  Charlottenlund fort, sideindgang
 
       Charlottenlund fort, udgang til batteri
            Udgang til batteriområdet
 
Charlottenlund fort, udgang til batteri
              Udgangen set indefra
  Charlottenlund fort, magasingang
    Gang i til magasiner i store travers
       Charlottenlund fort, magasingang
 
Charlottenlund fort, magasingang
 
         Charlottenlund fort, magasingang
 

                  Magasingang
       Charlottenlund fort, magasingang
 
         Charlottenlund fort,
         Gang omkring magasinrum
 
Charlottenlund fort,
                 Indvendige gange
 
       Charlottenlund fort, ammunitionsmagasin

 
  Charlottenlund fort, udgang til batteri
 
       
 
Charlottenlund fort, ammunitionsmagasin
                      Magasin
  Charlottenlund fort, ammunitionsmagasin
 
Charlottenlund fort, lampe
 
Charlottenlund fort, brønd til projektør
 

 
Charlottenlund fort, terreplein

 
Charlottenlund fort, terreplein

 
Charlottenlund fort, terreplein
                       Store travers
 
  Charlottenlund fort, den store travers
                       Store travers
 
Charlottenlund fort, haubitsbatteriet

 
Charlottenlund fort, haubitsbatteriet
    Udsigt mod nord fra Store Travers
 
  Charlottenlund Fort, udsigt fra 37 mm. revolverkanonbrisk til batteriet

 
Charlottenlund Fort, brisk til 17 cm kanoner
17 cm. batteriet
 
Charlottenlund Fort, briske til 17 cm kanoner
17 cm. batteriet
 
  Charlotenlund Fort, brisk til 47 mm. ballonkanon
Standplads til 47 mm. ballonkanon
              på store travers

 
Charlottenlund Fort, Brisk til 120 mm kanon
      Brisk til 120 mm. kanon
 
Charlottenlund Fort, Brisk til 37 mm. revolverkanon
      Standplads for 37 mm.
             revolverkanon

 
  Charlottenlund Fort, elevator med 150 cm projektør
           Projektørelevator
 
Charlottenlund Fort, ståltravers
       Nordligste Ståltravers
 
Charlottenlund Fort, brisk til 120 mm. kanoner
   Bagside af 120 mm. brisken
 
  Charlottenlund Fort, haubitsbatteri
            Sydligste batteri
Charlottenlund Fort, haubitsbatteri og projektørelevator 
        Midterste batteri og 
         projektørelevator
 
Charlottenlund Fort, haubitsbatteri
            Nordligste batteri
  Charlottenlund Fort, affutage for 29 cm. haubits M/1910
 
Charlottenlund Fort, affutage 29 cm. haubits M/1910
 
Charlottenlund Fort, rester af  højderetningsviser
 
  Charlottenlund Fort, haubits i ladeposition
 Sænket haubits i ladeposition
 

      Charlottenlund Fort. 29 cm. haubits

 
Charlotenlund Fort. 29 cm.haubits
29 cm. haubits, bundstykke og lås
 
  Charlottenlund Fort, nedgang
 
Charlottenlund Fort, brisk til 120 mm kanon
 
Charlottenlund Fort, afstandsmålertårn
    Indgang til afstandsmåler
  Charlottenlund Fort, afstandsmålertårn
 Drejeligt tårn til Afstandsmåler
 
Charlottenlund Fort, afstandsmålertårn

 
Charlottenlund Fort, afstandsmålertårn
 Afstandsmålertårn, indvendig
 
  Charlottenlund Fort, kommandantbolig
                Kommandantbolig
 
Charlottenlund Fort, fortmesterbolig
                  Fortmesterbolig

 
Charlottenlund Fort, fortmesterbolig monogram

 
       
       
  Charlottenlund Fort, campingpladsens nye baderum
  Campingpladsens baderum
Charlottenlund Fort, campingpladsens nye fælleskøkken
    Campingpladsens køkken
Charlottenlund Fort, campingpladsens nye fælleskøkken