vestvolden.info

Københavns befæstning, Dragør Fort

  Forside 

 
 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

    Dragør Fort
 
Dragør Fort blev anlagt i tiden 1910 til 1915 på en kunstig ø, ca. 400 meter fra kysten umiddelbart syd for Dragør.
Fortet svarer ret nøjagtigt til det samtidige Saltholm Flak Fort (senere Flakfortet).
 
  Dragør Fort, tegning af struben

Fortets opgaver var at medvirke til at hindre et fjendtligt bombardement af København, beskytte minespærringer i Drogden-renden, hindre en fjendtlig landgang på Amager sydkyst og at hindre fjendtlige fartøjers operationer i Drogden- og Flinterenden.
Det er et delvis kasemateret fort, der havde skytset opstillet på åbne betonbriske med hovedskudsretningen mod syd til sydøst. Selve fortet er omgivet af en våd grav og en dækmole, der danner den kunstige ø's omkreds.
Oprindeligt bestykket med 4 stk. 35,5 cm. haubits (2 stk. overflyttet fra Charlottenlund Fort og 2 fra Kalkbrænderi batteri), 4 stk. 17 cm. haubits, 4stk.  120 mm. hurtigskydende stålkanon, 2 stk. 75 mm. hurtigskydende stålkanon i pivotaffutage, 1 stk. 47 mm. kanon samt rekylgeværer og håndvåben.

Under den kolde krig blev der opstillet 3 stk. dobbelte 40 mm luftværnskanoner på Dragør fort. Igen i 80'erne blev fortet omarmeret idet der blev opsat 2 76 mm. luftværnskanoner på fortet..
Disse omarmeringer har slettet mange at de oprindelige briske. Kun 17 cm. briskene og et par briske til 75 mm.kanoner er helt intakte.

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:

 
                  Antal                  Type                                             Model                  Oplagt Ammunition:

    4 35,5 cm. staalkanon L/30 M/1882 188 granater med sprængladning og perkussionsbrandrør
      M/1893/1907 
        270 halvpansergranat med sprængladning 18,25 kg. trotyl
        242 hårdstøbte jerngranater med sprængladning og bund-
      brandrør
        1359 halvladning á 28 kr. røgfrit krudt
        800 tændskruer korte
    4 17 cm. staalhaubits L/43 M/1889 208 pansergranater uladte
        374 halvpansergranater med sprængladning
      og bundbrandrør
        208 granater med sprængladning og
       bundbrandrør
        195 granatkardæsk
        959 halvladninger á 8,75 kg. røgfrit krudt
        995 halvladninger á 8,60 kg. røgfrit krudt
        194 ladninger á 9,1 kg. røgfrit krudt
        1100 tændskuer korte
    4 120 mm. hurtigskydende staalkanon L/45 M/1912 1000 brisantgranatpatroner med sprængladning og sikkerheds-
        brandrør
        110 patroner med granatkardæsk
    2 75 mm. hurtigskydende kanon
pivotaffutage M/1916
L/30 M/1989 558 granatkardæskpatron
        90 brisantgranatpatron
    1 75 mm. hurtigskydende kanon
i pivotaffutage M/1916 (luftmål)
L/30 M/1894 297 granatkardæskpatron
        97 brandprojektiler
        30 brisantgranatpatron
    1 47 mm. hurtigskydende kanon
i pivotaffutage M/1915
M/1886 148 patroner med ladt granat
        37 patroner med granatkardæsk
        197 brandprojektiler
  16 8 mm. rekylgevær M/1903 46.080 patroner, heraf 2880 alarmammunition
  410 Bagladerifler   40.800 patroner, heraf 1920 alarmammunition
  35 Pistol M/1885 1188 patroner
    3 150 cm projektør    
    2 3 m. afstandsmåler M/1910  
    1 1,25 m afstandsmåler M/1916  
    3 afstandsmåler M/89/14  
    1 Pejlekikkert M/1880  
   18 Dobbeltkikkerter    
         
    1 Kaptajn    
    7 Løjtnanter    
    3 Officianter    
    9 Sergenter    
   17 kadetter eller korporaler    
   27 Underkorporaler    
  294 Konstabler   1 bårefører, 2 hjælpere, 8 bærere
                                 Kaptajn Sv. Bernhard Nielsens
                                   håndskitse af Dragør Fort.


Dragør Fort, håndskitse 1915-18
 
 
Dragør Fort, luftfoto
        Dragør Fort luftfoto

 

  Dragør Fort, kaponiere og indgang
 Strubekaponiere, Dragør Fort
 
Dragør Fort, portalen
        Dragør Fort, portalen
 
Dragør Fort, officersmesse og vagtbygning
              Officersmessen
 
  Dragør Fort, kasernen
         Dragør Fort kasernen
 
Dragør Fort, vandhane på kasernebygningen
        Vandhane på kasernen
 
Dragør Fort, fortdækket
            Taget af kasernen
 
  Københavns befæstning. Dragør Fort, indgang til artillerirum
                  Struben skytsetagen
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, strube skytsetage
               Struben skytsetagen
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, strubeforsvar
                       Strubeforsvar
 
          Københavns befæstning. Dragør Fort, fortdækket
               Dragør Fort, dækket
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, nedgang fra brisk
   Nedgang fra 40 mm luftværnskanon

             
       Københavns befæstning. Dragør Fort, nedgang fra dækket
                  Nedgang til fortet
 
  Københavns befæstning. Dragør Fort, brisk til haubits
       Dobbelt brisk til 17 cm. haubits
  
Københavns befæstning. Dragør Fort, brisk til luftskyts
                    Kikkertstation
Københavns befæstning. Dragør Fort, brisk
                              Brisk  
  Københavns befæstning. Dragør Fort, brisk til antiluftskyts
       40mm. dobbelt luftskytsbatteri      
    
Københavns befæstning. Dragør Fort, brisk til antiluftskyts
      40mm. dobbelt luftskytsbatteri
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, brisk
               Brisk til 17 cm. haubits
    
  Københavns befæstning. Dragør Fort, observation og ildledelse
              Ildlederstandplads
       Københavns befæstning. Dragør Fort, nedgang til magasiner         
              Nedgang til magasiner
 
       Københavns befæstning. Dragør Fort, magasiner
                          Magasiner
 
  Københavns befæstning.  Dragør Fort, magasiner
                       Magasiner
 
        Københavns befæstning. Dragør Fort, magasin
                           Magasiner
 
        Københavns befæstning. Dragør Fort, panserdør til magasin
                             Ståldør
 
  Københavns befæstning. Dragør Fort, luftskytsbatteri
             40 mm. luftværnsbatteri
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, luftskytsbatteri
             40mm. luftværnsbatteri
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, indgang til luftskytsbatteri
             40mm. luftværnsbatteri
 
  Københavns befæstning. Dragør Fort, nyere luftskytsbatteri
      40mm. dobbelt luftværnskanon
 
       Københavns befæstning. Dragør Fort, dækningsrum for 40 mm luftskytsbatteri
                    Dækningsrum,
            40 mm. luftværnsbatteri
 
      Københavns befæstning. Dragør Fort, kakkelovn og gasfilter i luftskytsbatteri
        Kakkelovn og gasfilterpumpe
                   dækningsrum
 
         Københavns befæstning. Dragør Fort, dækningsrum luftskytsbatteri
 Dækningsrum, 40 mm.luftværnsbatteri
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, flankeforsvar af den våde grav
          Flankeforsvaret af graven
Københavns befæstning. Dragør Fort, flankeforsvar af graven
           Flankeforsvaret af graven
  Københavns befæstning. Dragør Fort, den våde grav
         Flankeforsvaret af graven
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, flankeforsvar af graven
           Flankeforsvaret af graven
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, gravkaponiere indvendig
            Gravkaponiere indvendig
 
  Københavns befæstning. Dragør Fort, brisk med løbegrav
 Standplads for 20 mm. luftværnskanon
       Københavns befæstning. Dragør Fort, panserdør til artillerirum
                       Panserdør
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, ståldør i struben på skytsetagen
                         Panserdør
  Københavns befæstning. Dragør Fort, porten og kaponieren
                Indgangen til fortet
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, vaskerum i hovedgangen
                Vaskerum i gangen
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, artillerielevator
        Spil til ammunitionselevator
 
  Københavns befæstning. Dragør Fort, B&W dieselmotor til generator
       B&W diselmorot til generator
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, dieselmotor til generator
        B&W diselmorot til generator
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, styretavle i generatorrum
            Generatorens styretavle
 
  Københavns befæstning. Dragør Fort, kraftcentralen
              Kraftcentralen
       Københavns befæstning. Dragør Fort, trappe fra kasernen til dækket
         Trappe fra fortet til dækket
 
Københavns befæstning. Dragør Fort, magasin i kasernen
                  Magasin i kasernen
           Københavns befæstning. Dragør Fort, dør i kasernen
                     Indvendig dør
 
 
  Dragør Fort, belægningsstue nyindrettet som selskabslokale
                Mandskabskvarter

 
Dragør Fort, gangareal indrettet som selskabslokale
                        Gangareal

 
Dragør Fort, belægningsstue ny-indrettet som hotelværelse
               Værelse indrettet i 
          tidligere belægningsstue
 
    Dragør Fort, belægningsstue ny-indrettet som selskabslokale
                    Belægningsstue
 

 Dele af den tidligere kaserne er i dag indrettet som restauration, selskabslokaler og hotel - elegant og med respekt for bygningens historie.
 Ejeren lægger også stor vægt på bevaring og formidling af fortets øvrige dele.