Forside 
  

 

Københavns Befæstning 1880-1920

   Flakfortet (Saltholm Flak Fort)
    
Flakfortet er et søfort
, der i forbindelse med udbygningen af Københavns søbefæstning, blev opført 1910 til 1914 på den nordvestlige del
af Saltholms Flak. Fortet, der ligger i den 3., og længst fremskudte del af søbefæstningen, er anlagt på en kunstig ø.
Det er verdens næststørste kunstige ø på 32.000 m2. Det er såvidt vides første gang der anvendtes sænkekasser af jernbeton
Sænkekasserne blev indledningsvis støbt på Lynettens kaj. De sidste blev støbt på Flakfortets egen kaj.

O
pgaven var at dække Hollænderdybet bestående af sejlløbet mellem Flakfortet og Middelgrunds Fort. Fortet skulle ydermere beskytte Flinterenden, sejlløbet mellem Sverige og Saltholm. Flakfortet havde desuden  mulighed for at hindre nord-sydgående trafik i sundet.

Fortet er blevet omarmeret flere gange.
Ved opførelsen var det bevæbnet med fire 29 cm haubits M/1910, seks 21 cm kanoner M/1913 og fire 75 mm hurtig-skydende kanoner.
Under sikringsstyrken
blev fortet forstærket med en 75 mm , to 47 mm ballonkanoner og to 8 mm. rekylgeværer.
Yderligere blev opsat
 fire 150 cm projektører og en en 90 cm projektør til brug mod luftfartøjer. Fortets bemanding var på 550 mand.

I 1950 blev en del af denne bevæbning erstattet med fire tunge tyske 105 mm. luftværnskanoner der formentlig blev flyttet fra stillingen i
Hansted (Hanstholm) og
seks dobbelte 40 mm luftværns-kanoner M/36 der var modtaget som Marshall-hjælp. 40 mm. kanonen var en amerikansk kopi af en 40 mm. Bofors-kanon. Herudover et mindre antal 20 mm. luftværnskanoner.

I årene 1965-1968 indgik fortet i raketforsvaret af København med nogle HAWK-batterier inden disse blev permanent opstillet på Middel-
grundsfortet.

Flakfortet var i brug som søfort indtil 1957.
I
1965 besluttedes det at oprette en HAWK raket-eskadrille på Middelgrundsfortet, men under de store ombygningsarbejder dette krævede, flyttede man midlertidigt til Flakfortet til 1968. Herefter blev fortet i 1975 udlejet til Københavns Sejlunion og åbnet for offentligheden.
I denne periode blev fortet offer for omfattende hærværk. Man kunne ønske at nogle af de effekter der dengang blev fjernet, blev tilbage-
leveret så mange flere kunne få glæde af det.
 


Flakfortets bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:

 

 
 Antal Pjece Model/kaliber Oplagt ammunition
4  29 cm. jernhaubits M/1910   200 fuldprojektiler L/22
        600 halvpanser m. sprængladning og sikkerhedsbundbrandrør
        ?  ladninger á 3 kg. røgfrit krudt i 3 varianter
        271 ladninger á 5,6 kg. røgfrit krudt i 4 varianter
        473 ladningr á 13,3 kg. røgfrit krudt
         54 ladninger á 12,7 kg. røgfrit krudt
        900 brandrør M/1894
6  21 cm. staalkanon L/51   905 pansergranater m. sprængladning (trotyl) og sikkerheds-
        bundbrandrør
        287 halvpansergranater med sprængladning
       1.275 halvladninger á 21,5 kg. røgfrit krudt
        602 halvladninger á 21,9 kg. røgfrit krudt
        420 halvladninger á 23,3 kg. røgfrit krudt
       1.600 tændpatroner
4  120 mm hurtigskydende staalkanon i Pivot-affutage
 M/1912
L/45  1.174 brisantgranatpatroner me. sprængladning og sikkerheds-
          bundbrandrør
         137 patroner med ladt granatkardæsk
2  75 mm. hurtigskydende staalkanon i pivoraffutage
 M/1913
L/55  1.195 brisantgranatpatroner
2  75 mm hurtigskydende staalkanon i luftmålsaffutage L/30 M/1914   595 granatkardæsk
        197 brandprojektiler
         68 brisantgranat
2  47 mm. hurtigskydende staalkanon L/44   148  patroner med ladt granat og bundbrandrør
         97 granatkardæsk
        197 brandprojektiler
   Håndvåben    
?  8 mm rekylgeværer M/1903  50.400 patroner, heraf 5040 som alarmammunition
?  Bagladerifler    55.080 patroner, heraf 9680 som alarmammunition

?

 Pistoler M/1882   1.386 patroner m. sort krudt
   Diverse materiel    
4  150 cm. projektør    
1   90 cm. projektør    
4  3 m. afstandsmåler M/1910  
2  1,25 m. afstandsmåler M/1916  
1  1,25 m. afstandsmåler M/89/14  
1  Pejlekikkert M/1880  
22  Dobbeltkikkerter    
   Mandskab    
1  Kaptajn    
15  Løjtnanter    
4  Officianter    
12  Sergenter    
19  Kadetter eller korporaler    
29  Underkorporaler    
438  Konstabler    Heraf 1 sygeholdfører, 2 hjælpere, 12 bærere


 

  Flakfortet

 

                     Flakfortet sænkekasser 1911                        Nedsætning af sænkekasser 1910

 
             Flakfortet, 29 cm. haubits                Flakfortet, Lomholdtkanon 1939
                            29 cm. haubits                                           Lomholdt-kanon 1939
             Med tilladelse fra forsvarets Biblioteks arkiv

 

 

      Flakfortet, håndskitse 1915-18
    Kaptajn Sv. Bernhatrd Nielsens
          håndskitse af Flakfortet.
Flakfortet, dæksplan
                   Dæksplan 1922
Flakfortet, luftfoto
                              Luftfoto
 
   Flakfortet indsejling og dækmoler
                  Indsejlingen
 
Flakfortet anløbsstedet (Faldereb)
    Den store anløbsbro (store faldereb)
 
Flakfortet anløbssted (Lille faldereb)
              Fortchefens anløbsbro
 
  Flakfortet, kaserne og fortdæk
           Kasernen og fortdækket
 Flakfortet, chefbolig
               Kommandantboligen
         Flakfortet, Kommandantbolig
      Indgangen til kommandantboligen
 
  Flakfortet, strubekapinieren
              Strubekaponieren
 
 Flakfortet
           Rigsvåben og byggeår
 
 Flakfrotet, kasernen
                     Kasernen
 
  Flakfortet, maskinhal
  Fortets højre fløj med dør til maskin-
     hal og og ventilationsanlæg

 
 Flakfortet, havn og kaserne
             Kasernen fra øst til vest

 
Flakfortet, kajmur og bølgebryder
         Kajmur og bølgebryder

 
  Københavns befæstning. Flakfortet, gravkaponiere
       Den østlige gravkaponiere
 
Københavns befæstning. Flakfortet, gravkaponiere
        Den østlige gravkaponiere
 
Flakfortet, bro mellem dækmole og fortet
   Bro mellem dækmole og fortlegeme
 
  Flakfortet, escarpen
                      Escarpen
 
Flakfortet, dækmolen
                       Dækmolen
 
Flakfortet, kaponiere
            Den vestlige kaponiere
 
  Flakfortet, vestlige (venstre) fløj
            Fortets vestlige fløj
 
Flakfortet, stålport til kasernen
       Stålport til fortets kaserne
 
Flakfortet, vagtlisten
         Vagttavle ved indgang
 
  Flakfortet, belægningsgang
               Belægningsgang

 
Flakfortet, mandskabsstue
         Loftdekoration i køjerum
 Muligt placering af besætningerne
 
Flakfortet, mandskabsstue


 
  Flakfortet, belægningsstue
                    Belægningsstue
 
Flakfortet, belægningsstue
                  Belægningsstue
 
Flakfortet, skibskending
  Skibskendingsplancher på toilet
 
          Flakfortet, komfur
                   Komfur fra fortet
 
Flakfortet, køje
                           Køje

Flakfortet, magasingang
Korridor med ammunitionsmagasiner
 
  Flakfortet, ammunitionsmagasin
           Ammunitionsmagasin
       Flakfortet, ammunitionsmagasin
               Ammunitionsmagasin
 
Flakfortet, magasingang
     Ammunitionsmagasin med spor
           til ammunitionselevator
  Flakfortet, ammunitionselevator
    Spil til ammunitionselevatorer
 
Flakfortet, officersgang
          Officersgangen i kasernen
 
Flakfortet, officersgangen
       Officersgangen i kasernen
 
  Flakfortet, maskinhallen
               Maskinhallen
 
Flakfortet, generatormotor
               Motor til generator
 
Flakfortet, generatormotor

 
  Flakfortet, generatormotor
 
Flakfortet, tunnel til maskinhal
  Tunnel fra fortet til maskinhallen
    Flakfortet, maskinhallen
   Yderste ståldøre til maskinhallen
 
         Flakfortet, kasernen til batterigangen
   Trappe fra kasernen til batteridækket
Flakfortet, batterigangen og kasernen
           Øverste kasemat-etage.
            Trappen fra kasernen
Flakfortet, batterigangen
                   Batterigangen
 
        Flakfortet, batterigangen
                      Toiletter
 
Flakfortet, vaskerum batterigangen
                     Vaskerum
   Flakfortet, gasfilterrum
                   Gasfiolterrum
        Flakfortet, gasfiltre
                       Gasfiltre
Flakfortet, belægning luftværn
          Køjerum med stålvægge
Flakfortet, belægning luftværn
         Køjerum med stålvægge
  Flakfortet, batteri  
 Adgang til standplads fra korridor
        Flakfortet, lejder til 40 mm batteri
             Lejder til skytsstandplads

 
 Flakfortet, kontrolrum til sø-fyret
             Kontrolrum til fyret
  Flakfortet, nødluge
      Nødluge fra batterietage
        Flakfortet, 105 mm. batteri
         Trappe til 105 mm standplads
 
   Flakfortet, 40 mm luftværnsbatteri
            Luge til 40 mm. skyts
     Københavns befæstning. Flakfortet, trappe til batteri
       Trappe til skytsstandplads
 
Københavns befæstning. Flakfortet, batterigangen
   Den åbne del af kasemat-etagen
 
Københavns befæstning. Flakfortet, 21 cm brisk
         Brisk til 21 cm skyts
            med ståltravers
  Københavns befæstning. Flakfortet, batterigangen
       Pissoir på batterigangen
   Københavns befæstning. Flakfortet, batterigangen
    Granatkran til 21 cm. granater
 
Københavns befæstning. Flakfortet, batterigangens vestlige del
Ståldør til batterigangens vestlige del
  Københavns befæstning. Flakfortet, teknikrum
                   Teknikrum
 
Københavns befæstning. Flakfortet, trappe til dækket
Den vestlige trappe til batteridækket
 
Københavns befæstning. Flakfortet, brisk til 40 mm. luftværnskanon
           Brisk til dobbelt 40 mm.
                  luftværnskanon
  Københavns befæstning. Flakfortet, brisk til 75 mm. hurtigskydende kanon
Brisk til 75 mm. hurtigskydende kanon
Flakfortet, brisk til 21 cm. kanon
Brisk til to 21 cm kanoner med ståltravers
Københavns befæstning. Flakfortet, brisk til 40 mm dobbelt luftværnskanon
       Brisk til dobbelt 40 mm.
             luftværnskanon

 
  Københavns befæstning. Flakfortet, ildlederstationen
                Ildlederstationen
 
Københavns befæstning. Flakfortet, dør til ilslederstation
          Dør til ildlederstationen
 
Københavns befæstning. Flakfortet, standplads til luværnsskyts
     Standplads til luftværnsskyts
 
  Flakfortet, trappe til brisk

 
Flakfortet, brisk til 75 mm. kanon
          Brisk til 75 mm. kanon
 
Københavns befæstning. Flakfortet, tårn til afstandsmåler
             Afstandsmålertårn
 
  Københavns befæstning. Flakfortet, tårn til afstandsmåler
               Afstandsmålertåtn
 
Københavns befæstning. Flakfortet, tårn til afstandsmåler indvendig
    Afstandsmålertårn, indvendig
 
Københavns befæstning. Flakfortet, brisk til 105 mm. luftværnskanon
  Brisk for 105 mm. luftværnskanon
 
  Københavns befæstning. Flakfortet, brisk til 105 mm. luftværnskanon
  Brisk for 105 mm. luftværnskanon
 
Københavns befæstning. Flakfortet, standplads til 20 mm. luftværnskanoner
   Standplads for 20 mm. luftværn.
 
Københavns befæstning. Flakfortet, standplads for 20 mm. luftværnskanon
   Standplads for 20 mm. luftværn.
 
  Københavns befæstning. Flakfortet, standplads for 20mm. luftværn
   Standplads for 20 mm. luftværn.
 
Flakfortet, brisk
                           Brisk
 
Flakfortet, tidligere brisk for 29 cm. haubits
       Østlige fløj med briske til luftværnsvåben. Tidligere brisk for
         29 cm. haubits M/1910

 
  Københavns befæstning. Flakfortet, østlige fløj. Tidligere brisk for 29 cm haubits
 

 
   Flakfortet, ammunitionsmagasin
         Ammunitionsmagasinet
 
     Københavns befæstning. Flakfortet, nødtunnel
    Indgang til evakueringstunnel
 
   Københavns befæstning. Flakfortet, nødtunnel
              Evakueringstunnel
 
Københavns befæstning. Flakfortet, udmunding af nødtunnel
   Evakueringstunnels udmunding
  Københavns befæstning. Flakfortet, brisk for 40 mm. dobbelt luftværnskanon
Brisk for dobbelt 40 mm. luftværnskanon
 
Københavns befæstning. Flakfortet, brisk for 40 mm. dobbelt luftværnskanon
Brisk for dobbelt 40 mm. luftværnskanon
 
Københavns befæstning. Flakfortet, standplads til 150 cm projektør
   Standplads til 150 cm. projektør
 
  Københavns befæstning. Flakfortet, udmunding af ventilation
             Gasfilter udmunding
 
Københavns befæstning. Flakfortet, fundament

 
Københavns befæstning. Flakfortet, fundament

 
  Københavns befæstning. Flakfortet, 105 mm. luftværnskanon (tysk)
Tysk 105 mm luftværnskanon
     
   Københavns befæstning. Flakfortet, 40 mm. dobbelt luftværnskanon
40 mm. dobbelt luftværnskanon m/1936
 
Københavns befæstning. Flakfortet, flakfortet HAWK Launcher
              HAWK launcher
 

 Flakfortet havde el-kabel til Sjælland, men i tilfælde af afbrydelse var der opsat 4 stk B&W dieselmotorer med nødgeneratorer.
 Dette var 2-cylindrede motorer type DM 220 med fritstående cyhnlindre. De ydede 200 HK pr. cylinder.
 Disse B&W mororer erstattedes senere af nogle 6-cylindrede Deutz-motorer. B&W motorerne blev dog stående i maskinhallen.

 I 2005 fik Dansk Motor-og Maskinsamling lovning på fortets B&W og Deutz dieselmotorer mod at man renoverede en af BW-motorerne og returnerede den
 til fortet. Billederne af nedtagningen er venligst stillet til rådighed af Dansk Motor- og maskinsamling
www.motorsamlingen.dk.

  Flakfortet, B&W motorer til nødstrøm 2005
 Maskinhallen med de 4 B&W-motorer
 
Flakfortet, 2-cylindret B&W motor til nødstrøm 2005
             2-cylindret B&W-motor
 
Flakfortet, krumtaphus til B&W motor til nødstrøm 2005
                         Krumtaphus
 
  Flakfortet, den tomme maskinhal 2005
       Maskinhallen efter nedtagning

 
Flakfortet, 6-cylindret Deutz motor til nødstrøm 2005
          6-cylindret Deutz dieselmotor

 
Flakfortet, svinghjul fra B&W motor til nødstrøm 2005
    Udbugsering af det 1500 kg. tunge
    svinghjul fra en af B&W-motorerne

 
Flakfortet, lastning af Deutz-motor 2005
      Lastning af en Deutz-motorerne
 

     
 
 Københavns befæstning. Flakfortet, renoveret B&W generatormotor2011
Den renoverede B&W- motor på sin plads
 

 Flakfortet er i dag privat ejendom.