Forside
 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Fortun Fort

 

Fortet blev påbegyndt i 1891 og hejste kommando den 20. december 1892.
I forbindelse med 1. verdenskrig blev maskinrummet i fortets østlige hjørne bygget, således at en motor kunne levere elektricitet til den
nyeste militære teknologi: telegrafi og lyskastere.
Bevæbningen bestod af 4 stk. 75 mm. hurtigskydende kanoner i forsvindingstårne samt fire 47 mm hurtigskydende kanoner og 12 rekyl-
geværer til gravforsvaret.

Fortet var under 1. verdenskrig bemandet med 110 mand af sikringsstyrken.

 
 
                                                                                                                       Foto: Tøjhusmuseet
                                                   Fortunfort 1892

Fortet er specielt i forhold til de andre trekantforter, idet skytsetagen er en forskudte etage. Samtidig er kaponiererne todelte med åbninger
i de to opholdsrum til håndvåben.

I 1920 blev fortet nedlagt.
 

  Fortun Fort, struben
            Fortun Fort Struben
 
Fortun Fort, struben
       Struben og strubekaponieren
 
Fortun Fort, struben
      Struben og strubekaponieren
 
  Fortun Fort, dæk og strube
                   Dækket og struben
 
Fortun Fort, fortdækket      
                           Fortdækket
 
Fortun Fort, dæk og strube
 
               Dækket og struben
 
  Fortun Fort, struben
                   Struben  
 
      Fortun Fort, indgangen
               Fortun Fort Portalen
 
Fortun Fort, indgangen
            Indgangen til Fortun Fort
 
         Fortun Fort, ståldør til fortet
                  Panserdør til fortet
 
      Fortun Fort, maskinrummet
                 Dør til maskinrum  
 
Fortun Fort, stormgitter
               Rest af stormgitteret
 
  Fortun Fort, panserskodder
 
 
Fortun Fort, mandskabsetage med stålskodder
   Vindue med panserskodder
 
Fortun Fort,  mandskabsetage med stålskodder
 
 
  Fortun Fort, strubekaponieren
    Skytsåbninger i strubekaponieren
 
Fortun Fort, saillantkaponieren
                 Saillantkaponieren
 
Fortun Fort, saillantkaponieren
                   Saillantkaponieren
 
        Fortun Fort, mandskabsetage
         Tværgang mandskabsafsnit
 
       Fortun Fort, mandskabsetage
          Tværgang mandskabsafsnit
 
Fortun Fort, mandskabsrum
                    Mandskabsrum
 
  Fortun Fort, skytsåbning i strubekaponieren
        Skår i kaponiere til nærsikring

 
Fortun Fort, skytsåbning i strubekaponiere
        Skytsåbning i kaponieren til
        75 mm kanon og rekylgevær
 
Fortun Fort, mandskabsrum
    Vindue i mandskabsafsnit

 
  Fortun Fort, køkken
                          Køkkenet
 
      Fortun Fort, maskinrummet
                   Maskinrummet
          (Tilbygget Fortun Fort 1914)

 
Fortun Fort, retirader
           Retiraderne Fortun Fort
 
  Fortun Fort, retirader
              Trævæg mod retirader

 
       Fortun Fort, retiraderne
              Trævæg mod retirader

 
       Fortun Fort, skytsetagen
          Skytsetagen. Gangen fører
           rundt om forsvindingstårn

 
         Fortun Fort, skytsetagen
                Gang på skytsetagen
 
       Fortun Fort, skytsetagen
                Gang på skytsetagen
 
       Fortun Fort, skytsetagen
                Gang på skytsetagen
 
  Fortun Fort, forsvindingstårn
     Gennemgang til forsvindingstårn
 
Fortun Fort, observationstårn
            Brønd til observationstårn
 
Fortun Fort, observationstårn
          Niche ved observationstårn
 
         Fortun Fort, forsvindingstån
            Trappe til forsvindingstårn
 
Fortun Fort, magasin
                          Magasin
 
Fortun Fort, tårnindstillinger
             Spor af indstilling af tårn
 
  Fortun Fort, skyts- og mandskabsetage
 Hul mellem skyts- og mandskabsetage
 
Fortun Fort, magasin og dækningsrum
   Magasin og dækningsrum til 4 mand
 
Fortun Fort, forsvindingstårn
            Brønd til forsvindingstårn
 
       

  Prøveskydninger 1893

 
I 1893 foretages nogle prøveskud på flere forters panserskodder. Også på Fortun Fort. Skydningen foretages på ca. 25 meters afstand med
 8mm. gevær M/1889. De ca. 5 mm. dybe anslag findes stadig i skodderne.

  Fortun Fort, forsøgsskydning Fortun Fort, forsøgsskydning