Forside 
 
 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

   Gladsaxe Fort
 
Gladsaxe Fort opført 1892 og stod færdigt i august 1893. Fortet var i brug til 1920.
Fortet er et kasematteret betonstøbt trekantfort med en tør grav, magen til Bagsværd Fort. Fortet er det sydligst belig-gende i nord-
frontens fortkæde. 
Fortet var ligesom Bagsværd Fort bestykket med 4 stk. 120 mm haubitser anbragt i forsvindingstårne på fortdækket. Til gravforsvaret
4 stk. 47 mm hurtigskydende kanoner og 12 stk. 8 mm rekylgeværer.

Anlæggets er i 1980erne blevet restaureret og er den bedst bevarede bygning blandt trekantforterne. Bygningen bruges i dag af to
hjemmeværnskompagnier

 
  Gladsaxe Fort
             Gladsaxe Fort
 
Gladsaxe Fort, struben
                   Struben
 
Gladsaxe Fort, indgangen
   Indgangen til Gladsaxe Fort
 
  Gladsaxe Fort, portalen
                          Portalen
 
Gladsaxe Fort, struben
             Gladsaxe Fort, struben
 
Gladsaxe Fort, saillantkaponieren
               Saillantkaponieren
 
  Gladsaxe Fort, saillantkaponieren
                    Gladsaxe Fort,
                saillant
kaponieren
      Gladsaxe Fort, saillantkaponieren
       Saillantkaponieren indvendig
Gladsaxe Fort, saillantkaponieren
    Skytsåbning i kaponieren
  Gladsaxe Fort, kaponieren
            Skytsåbning i kaponieren
Gladsaxe Fort, forhåndmagasiner i kaponieren
         Håndmagasiner i kaponieren
      Gladsaxe Fort, skytsåbning i kaponieren
           Skytsåbning i kaponieren
 
            Gladsaxe Fort, forhåndmagasin i saillantkaponieren
         Forhåndmagasin i kaponieren
 

         
  Gladsaxe Fort, porten
          Porten til Gladsaxe Fort
 
Gladsaxe Fort, porten

 
Gladsaxe Fort, lås i port
                    Låsetøjet
 
  Gladsaxe Fort, belægningsgang
                  Belægningsgang
 
       Gladsaxe Fort, belægningsgang
          Belysning i belægningsgang
 
        Gladsaxe Fort, skytsetagen
         Samme lampe på skytsetagen

 
  Gladsaxe Fort, skytsetagen
               Gangen på skytsetagen
 
Gladsaxe Fort, skytsetagen
               Gangen på skytsetagen
 
Gladsaxe Fort,  skytsetagen
              Gangen på skytsetagen
 
  Gladsaxe Fort, skytsetagen
               Gang på skytsetagen

 
      Gladsaxe Fort, skytsetagen
                Gang på skytsetagen
 
       Gladsaxe Fort, skytsetagen
                Gang på skytsetagen

 
  Gladsaxe Fort, luge i skytsetagen
                Luge på skytsetagen
      Gladsaxe Fort, magasin
                Åbning til magasin
 
Gladsaxe Fort, detalje
                  Øje til spil i loftet
  Gladsaxe Fort, observationstårn
                    Observationstårnet
 
      Gladsaxe Fort, skytsetagen
        Gennemgang på skytsetagen

 
       Gladsaxe Fort, panserttårn
            Brønd til forsvindingstårn
 
  Gladsaxe Fort, pansetårn
          Brønden til forsvindingstårn

 
Gladsaxe Fort, pansertårn
            Brønden til forsvindingstårn
 
  Gladsaxe Fort, grundplan
                     Fortets grundplan