Forside


 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Lynæs Fort
 
Lynæs Fort blev bygget 1914-16 og hejste kommando den 16. maj 1916. Det er i princippet et kystbatteri.

Fortet består af af fortlegemet omgivet af en våd grav. Fortet er bygget op omkring en fortgård med en kasematbygning indeholdende
depot, mandskabsrum, minestation m.v.. Skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og østsiden er fortet omgivet af
høje volde med betonstøbte rekylgevær-stillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning. Indgang og strube kunne besky-
des fra en kaponiere i fortets nordlige ende.
Skytset var opstillet på beton-briske med hovedskudretning fra nordvest til sydøst.
Fortet havde til opgave at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb og at hindre fjendtlige enheders indsejling i Isefjorden og Roskilde
F
jord.
Fortets hovedbevæbning
bestod i 1918 af to stk. 120 mm - og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer. Det var
bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.
I 1941 blev de to 120 mm kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg,  opstillet i et batteri ved Ged-
ser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri ved syd for Løkken.
I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.
I 1962 strøg fortet endeligt kommando.

I dag er fortet privatejet og der er indrettet fitnesscenter i de gamle belægningsrum. Indretningen er sket med stor respekt for fortets historie
og specielle miljø og omgivelser.

 

  Lynæs Fort, Bro og port
 
Lynæs Fort, porten
           Indgangen til fortet
Lynæs Fort, flankeringsstilling
 
  Lynæs Fort, struben
 
Lynæs Fort, strube og dæk
                  Struben
Lynæs Fort, portalen
                   Portalen
  Lynæs Fort, rekylgeværpost

 
Lynæs Fort, rekylgeværpost
                   Rekylgeværpost
 
Lynæs Fort, rekylgeværpost

 
  Lynæs Fort, meldesystem
    Signalmateriel ved rekylgeværpost
       Lynæs Fort, dækningsrum til rekylgeværstilling
      Dækningsrum for rekylgeværpost
 

Lynæs Fort, volden omkring fortet
             Volden omkring fortet
  Lynæs Fort, rekylgeværpost
                   Rekylgeværpost
 
Lynæs Fort, gravflankering
                  Gravflankering
 
Lynæs Fort, gravflanke

 
  Lynæs Fort, gravflankering

 
Lynæs Fort, gravflankering
          Gravflankering indvendig
 
Lynæs Fort, rekylgeværaffutage
     Kaponiereaffutage for rekylgevær
 
  Lynæs Fort, skudvinkel gravflankering
             Skudvinkel ved graven
 
Lynæs Fort, fortdækket
                       Fortdækket
 
Lynæs Fort, dæk og traverser

 
  Lynæs Fort, observations- og ildledertårn
  Observations- og ildledertårn
Lynæs Fort, observations- og ildledertårn
 
        Lynæs Fort, obsrvations- og ildledertårn
          Observations- og ildledertårn
  Lynæs Fort, observations- og ildledertårn. Tårnkransen
            Markering på tårnkrans
       Lynæs Fort, observations- og ildledertårn
 
Lynæs Fort, observation og ildledelse
                  Udsigten fra tårnet
         Lynæs Fort, fortdækket
              El-udtag på fortdækket
 
Lynæs Fort, fortdækket
                          Fortdækket
         Lynæs Fort, skorsten på fortdækket
                   Skorsten på dækket
 
  Lynæs Fort, stålskodder
 
Lynæs Fort, strubekaponieren
          Strubekaponieren
Lynæs Fort, strubekaponieren
 
  Lynæs Fort, belægningsgang

 
Lynæs Fort, belægningsstue
                Belægningsafsnit
 
Lynæs Fort, belægningsgang

 
         Lynæs Fort, ammunitionselevator
 
       Lynæs Fort, ammunitionselevator, elanlæg
              Ammunitionselevator
       Lynæs Fort, ammunitionselevator motor
 
         Lynæs Fort, magasin udlangeråbning
           Udlangeråbning i magasin
 
Lynæs Fort, maskincentral strubekaponiere
          Maskincentral og kaponiere
       Lynæs Fort, maskincentral
                      Maskincenral
 
         Lynæs Fort, trappe til strubekaponiere

 
         Lynæs Fort, skytsåbninger i strubekaponieren
                    Strubekaponieren

 
Lynæs Fort, skytsåbninger i strubekaponieren
    Skytsåbninger i strubekaponieren
 
  Lynæs Fort, fitnesscenter          Lynæs Fort, Fitnesscenter
 
Lynæs Fort, fitnesscenter
  Lynæs Fort, fitnesscenter Lynæs Fort er i dag privatejet, og der er indrettet fitnesscenter i kasematbygningen.
Dette er sket med stor respekt for fortet, dets historie og dets miljø.    
Lynæs Fort, fitnesscenter