Forside 
 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Lyngby Fort
 
Lyngbyfortet blev opført i årene 1887-92 som Gammelmosegaard Fortet.
Fortet ligger syd for Lyngby og er et betonstøbt kassemateret trekantfort. Det blev for en del betalt af foreningen "Fædrelandets Forsvar". Foreningen løb tør for midler efter købet af grunden, og overdrog herefter projektet til Krigsbestyrelsen mod senere at afholde udgifterne
til 3 af fortets panserlavetter.

Fortet var bevæbnet med 4 lange 15 cm. kanoner parvis i pansertårne, 3 korte 15 cm. kanoner i panserlavetter samt 2 stk. 75 mm. hurtig-skydende kanoner og 1 mitrailleuse i forsvindingstårne.
Til gravflankering 4 stk. 47 mm. kanoner i krinolineaffutage, 6 stk. 8 mm mitrailleuser og 8 stk 8 mm rekylgeværer.
 
  Lyngby Fort, portalen
         Lyngby Fort portalen
 
Lyngby Fort, porten til fortet
    Indgangen til Lyngby Fort
 
Lyngby Fort, strube og strubekaponiere
 Struben og strubekaponieren
 
  Lyngby Fort, struben
        Lyngby Fort struben

 
Lyngby Fort, vinduer i struben med stålskodder
                Vinduer og dør
            med
panserskodder
 
Lyngby Fort, saillantkaponieren
         Saillantkaponieren
               Lyngby Fort
 
  Lyngby Fort, porten
         Lyngby Fort Porten
 
        Lyngby Fort, svære hængsler fra indvendig port
            Svære hængsler fra port 2
 
Lyngby Fort, den centrale tværgang
 
Mandskabs- og magasin gang
  Lyngby Fort, gang i officersafsnit
             Mandskabsgang
 
        Lyngby Fort, retirader i officersafsnit
                Retirade og udgang
 
         Lyngby Fort, dør til gang i officersafsnit
               Dør i mandskabsgang
 
  Lyngby Fort, rum med strubekaponiere
   Rum med strubekaponieren
 
Lyngby Fort, forsænket rum
             Forsænket rum.
 
Lyngby Fort, trappe til skytsetage
       Trappe til skytsetagen
 
  Lyngby Fort, tværgangen
      Tværgang. Mandskab til venstre
              og magasiner til højre.
 
Lyngby Fort, belægningsrum
            Mandskabsrum
 
Lyngby Fort, magasin
       Ammunitionsmagasin
 
  Lyngby Fort, kakkelovn i mandskabsetage
     Kakkelovn i underetage
 
Lyngby Fort, skillevæg i mandskabsafsnit
    Skillevæg til mandskabsrum
 
Lyngby Fort, retirade i kaponiererum
      Retirade i kaponiererum
 
  Lyngby Fort, mindre indbygget rum i kaponiererum
          Rum i kaponierebygningen
 

        Retirade i kaponierebygningen
 
Lyngby Fort, magasin
                          Magasin
 
   Lyngby Fort, magasin
Magasin
 
         Lyngby Fort, tværgang bag magasinerne
           Tværgang bag magasinerne
 
         Lyngby Fort, mindre skab i gang bag magasiner
               To magasiner i gangen
 
  Lyngby Fort, poternen
                  Poternen
 
Lyngby Fort, poternens udgang bag observationstårnet
     Poternen bag tårnbrønd
 
Lyngby Fort, poternens udgang  mod kaponieren
   Poternens udgang i graven
 
  Lyngby Fort, skytsetagen
               Skytsetagen
 
Lyngby Fort, brønd til pansertårn
       Brønden til pansertårn
 
Lyngby Fort, indgang fra gang til pansertårn
      Indgang til pansertårn
 
  Lyngby Fort, rum til betjening af pansertårnets hejseværk
  Rum til pansertårn elevation
 
       Lyngby Fort, trappe ved pansertårn
             Trappe ved pansertårn
 
Lyngby Fort, oprindelig trappe til skytsetagen
      Trappen til skytsetagen
 
  Lyngby Fort, observationstårn
            Observationstårn
 
Lyngby Fort, bunden af brønd til pansertårn
      Brønd til pansertårn
 
Lyngby Fort, tandkrans til pansertårn
      Pansertårnets tandkrans
 
  Lyngby Fort, stemningsbillede pansertån
 
       Lyngby Fort, stemningsbillede poternen
              3 stemningsbilleder fra
                      Lyngby Fort
Lyngby Fort, stemningsbillede magasin