Forside


 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Masnedøfort
 
Masnedøfortet indgik i Grønsund-stillingen

Fortet blev vedtaget i forsvarsforliget 1909 som led i forsvaret af Sjælland og blev opført i årerne1912 - 1915. Fortet udgør sammen med Hårbølle Batteri og Borgsted Batteri Grønsundstillingen.

Fortet
var bestykket med:
      2 stk. 15 cm. stålkanoner M / 1888 i skytskasemat i fortets venstre face.
      4
stk. 12 cm stålkanoner M / 1912 med 794 brisantgranater
     
2 stk. 120 mm hurtigskydende stålhaubitser M / 1914 i pansertårn med 276 brisantgranater
    2
2 stk. 8 mm rekylgeværer M/1903 med 6000 patroner pr. gevær
     
1 stk. 150 cm og 1 stk. 90 cm projektører i elevatorer med hånddrevet hejseværk samt 1 stk. 30 cm.  grav-
      projektør.

  236 stk. 11 mm. gevær m / 67 med 50 patroner pr. gevær
    20 stk. 9 mm. pistol m / 82 med 200 patroner pr. pistol
Herudover to afstandsmålere (1 stk. 3 meter og 1 stk. 1,25 meter)
Besætningen bestod af 168 mand samt 25 mand til pejlestationer udenfor fortet.

Fortet havde bl.a. følgende opgaver:
     - at beskytte forbindelsen mellem Sjælland og Falster
     - at hindre fjendtlige styrker overgang over Storstrømmen
     - at hindre fjendtlig indtrængen i Storstrømmen fra Grønsund
     - at støtte egne styrker i kamp
     - at beskytte jernbaneknudepunktet Vordingborg/Masnedsund

I 1948 blev fortet delvist ombygget til at fungere som minedepot og -værksted. I 1952 officielt derangeret til Minedepot Masnedø.Fortet udtrådte endeligt af det militære beredskab i 1973 ved nedlæggelsen af minedepotet.

  Masnedøfortet, luftfoto
                                                                          Masnedøfortet
 
  Masnedø Fort, vagt 1949
                    Vagt 1949
Masnedø Fort, rekylgeværstilling 1949
            Rekylgeværstilling 1949
Masnedø Fort, ildlederposten 1949
               Ildlederposten 1949
                            
                             

                                               Masnedøfort, grundplan.
 
     
       
Masnedø Fort, luftfoto
                                         Masnedøfort
 
 
                      Masnedøfort Struben
 

                   Mandskabsfløjen i struben
 
Masnedøfort, strubekaponieren
                         Strubekaponieren
 
  Masnedøfort, strubekaponieren
                        Strubekaponieren
 
Masnedøfort, strubekaponierens skytsåbninger
            Strubekaponierens skytsåbninger
 
             Masnedøfort, panserdør til fortet
                    Panserdør til fortet
              Masnedøfort, dør fra minedepotet
                 Indladningsdør fra det
                   senere minedepot
 
Masnedøfort, kasematbygningen
                      Kasematbygningen
               Belægning for officerer og
                        befalingsmænd

                       Fortmesterbolig
              Masnedøfort, vindue med panserskodder
              Vindue med panserskodder
 
           Masnedøfort, port til dæk og batteri
                   Dør til dæk og batteri
 
Masnedøfort, graven
                        Den tørre grav
  Masnedøfort, grav og saillantkaponiere
                   Grav og saillantkaponiere
 
Masnedøfort, saillantkaponieren
                      Saillantkaponieren
 
Masnedøfort, saillantkaponieren 
                     Saillanskaponieren
 
 
         
 
Masnedøfort, saillantkaponieren med skytsåbninger
   Saillantkaponierens dør og skytsåbnimnger
 
Masnedøfort, fortdækket med batteriet
                     Masnedøfort fra kysten
 
  Masnedøfort, kanonbatteriet
                       Briske og traverser,
                     12 cm. kanonbatteriet
 
Masnedøfort, batteridæk
                           Batteridækket
,
                   12 cm. kanonsbatteriet
 
Masnedøfort, traverser på kanondækket
                        Briske og traverser,
                            kanonbatteriet
 
  Masnedøfort, traverser
                           Stige på travers,
                             kanonbatteriet
 
             Masnedøfort, trappe til brisk
                          Trappe til brisk,
                           kanonbatteriet

 
Masnedøfort, brisk kanonbatteriet
                        Trappe til brisk.
                Nederst luger til magasiner
             
 
 
                       Brisk til 12 cm. kanon

 
Masnedøfort, kanonbrisk
                   Brisk, 20 mm. antiluftskyts
                  (opført under den kolde krig)
 
Masnedøfort, kanonbrisk
                  Brisk 20 mm antiluftdskyts

 
  Masnedøfort, ildlederpost
                     Ildlederpost på travers
 
Masnedøfort, ildlederpost
                            Ildlederposten          
 
Masnedøfort, ildlederpost
                          Ildlederposten
 
  Masnedøfort, nærsikring i batteriet
            Panserskodder til ildledercentral
 
Masnedøfort, trappe tiil observationskuppel
                      Trappe til ildlederpost
 

                  Skytsåbninger til 15 cm.
                     kanoner i kasematter        
 
  Masnedøfort, marinens kikkertstation
                     Marinens kikketstation
               Masnedøfort, dækningsrum
                         Dækningsrum for
                     rekylgeværmandskab
 
             Masnedøfort, rekylgeværstilling
                      Rekylgeværstilling

 
              Masnedøfort, rekylgeværstilling
                    Rekylgeværstillingen
 
      
Masnedøfort, rekylgeværstilling

                          Rekylgeværstilling
             Masnedøfort, gang til marinens kikkertstation
             Gang til marinens kikkertstation
 
 
                Rest af pigtrådsspærring på
                           contrescarpen

                
Masnedøfort, hovedskudretning
              Hovedskudretning mod syd for
                          12 cm. batteriet

 

     Skudretning mod øst for kasematskytset.
             (Broen fandtes ikke dengang.)

      
             
                      Kikkertstandplads
 

                         Spor af pansertårn

                       Spor af pansertårn
 
                               Porten
 
            
             Skytsåbning til 37 mm. revolver-
                  kanon i strubekaponieren

 
           
        Underetagen. Centergang, infirmeri,
              underofficerer og magasiner
                       
 
                      Stuen. Centergang, 
             underofficerer og magasiner
 

                       Mandskabsrum

 

       Fæster for køjestativ i mandskabsrum

 
            
       Magasin til håndvåben ammunition
 
'
                     Magasin i undertage

   Enden af centergang ved 90 cm. projektør
            Masnedøfortet, mandskabsetage     
                Gange i  Underetagen
           
         
               Baderum for officerer og
                        underofficerer

 
             
                   Spil til 90 cm. projektøren

             
           
                 Trappe til overetagen
 

                   Korridoren i overetagen
            
                         Døre i korridoren
 
           
                Dør til telegrafstationen
 
             
                          Døre i korridoren
 
                   Officerskvarterer

 
 
                  Marineofficernes kvarter
 

                        Officerskvarter
 

                      Officerskvarter
 
                     
        Magasin til venstre for pansertårnet:
                  (Derfor den buede væg)

 
                  
                   Ammunitionsmagasin

 
         
                 Trappe til pansertårn

 
              
           Brønd for pansertårn i overetagen
 

                  Pansertårnets blænding
 

           Afløb i bunden af pansertårnet
 
 
                  Kasemat til 15 cm. kanon
             Masnedøfortet, standplads til 15 cm. kanon
                 Kasemet til 15 cm. kanon
            
 
           
             Indgangen til de to kasematter


 
 
           Cisterne til ukendt brug i kasemat
 
           
      Poternen til projektørelevator, opgang
   til magasinetage og til saillantkaponieren

 
           
              Til venstre i poternen findes
          elevatoren til 150 cm projektøren
 
              
                Elevator 150 cm. projektør
 
           
     Drivhjul til elevator til 150 cm. projektør
 
           
         Til højre i poternen findes opgang
          til magasinetagen under batteriet

 
              
             Ammunitionsmagasin i travers
                   mellem 12 cm. skytset.

 

      Transportskinne mellem ammunitions-
              magasin og batteriets kanoner

 

                        Transportskinnen
 
               
          Ildledercentralen ligger mellem de
                  to ammunitionsmagasiner

 
            
                          Dør mod terræn

 

                  Vindue med panserskodder
 
 
           Tilmuret opgang til ildlederposten

             
        
    
 
                       
    Rester af el-anlægget i ildledercentralen
              
           Poternen mod saillantkaponieren
 
                    
                       Saillantkaponieren
 
          
                     Saillantkaponieren
 
             
          Skytsåbning 37 mm. revolverkanon
 
           
              Dør fra kaponieren til graven
 
          
               Magasinerne i kaponieren
 
 
              Skytsåbninger til rekylgevær
           
          Stemningsbillede fra kaponieren
 

I 1948 blev fortet delvist ombygget til at fungere som minedepot og -værksted. I 1952 blev det officielt Minedepot Masnedø. Dette medfører
nogle bygnmingsmæssige ændringer, bl.a. isættes der to-fløjede døre og kranskinner i mandskabsrummede. Der anlægges også 20 mm. luftforsvarstillinger på fortlegemet

 
 
              Kranbjælke til søminedepotet
           
                   Dør fra søminedepotet
 

                   20 mm. luftværnsstilling
               
                          Minebeholdning