vestvolden.info

Københavns befæstning 1880-1920, Søfortet Prøvestenen

  Forside


 
 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

   Prøvestenen
 
Prøvestenen kan som militært anlæg føre sin historie tilbage til 1713, hvor en pram af samme navn blev sænket for som armeret kunstig ø
for
at give nød-læ for flåden. Anlægget der eksisterer i dag, er opført i 1859-63.

Fortet er opført på en kunstig ø af stenblokke. artilleripjecerne var placeret i et åbent anlæg opdelt ved hjælp af fem beton-støbte traverser
med ammunitionsdepoter og mandskabsrum. Anlægget havde kikkertstationer og projektører. Der var et mindre havneanlæg i forbin-
delse med anlægget.
I 1916 etableredes KFUM soldaterhjem på øen ved hjælp af gave fra Ringkøbing Amt.

Fortet er en del af søbefæstningens inderste linje og skulle sammen med Strickers Batteri, Mellemfort, Lynetten og Trekroner holde fjendt-
lige skibe på afstand af København og specielt hindre ham i at trænge ind i Kongedybet - området mellem Saltholm og Sjælland og dermed indsejlingen til Københavns havn.

Fortet er blevet om-armeret flere gange. Omkring første verdenskrig bestod armeringen af seksten 17 cm stålkanoner, seks 29 cm jern-
kanoner og otte 47 mm kanoner, heraf tre til luftforsvar. Derudover rådede man over en 75 mm kanon og to rekylgeværer til luftforsvar samt
to 90 cm projektører. Dette blev senere reduceret til tolv 17 cm, en 75 mm og tre 47 mm kanoner.

Fortet blev nedlagt i 1922.

 
 


Manipuleret billede. Sådan har søfortet Prøvestenen set ud

 
 
    Prøvestenen, dæk og artilleri 1924

              Prøvestenen, havne ca. 1900

             17 cm. L/40 kanon M/1889
 

                             Prøvestenen og Mellemfort ca. 1865

                           


                                                           

                                                                         
Prøvestenen med benzinøen, luftfoto 2005
 

 
         Struben, Prøvestensfortet      
 

                    Struben
 

            Fronten, Prøvestensfortet
 
 
        Fronten mod Øresund
 
 
              Skytsåbninger
 

             Skytsåbninger
 
        
     Frederik d. 7. monogram
          Prøvestenens byggeperioder

 

     
   Christian d. 9. monogram
 
 
    Prøvestenens østlige fløj
 

           Port i Prøvestenen
 

        Porten i Prøvestenen
 
t        
                  Indgang fra porten
 


Trappe til fortdække
 

      
        Udgang til fortdækket
 

  Kanonbrisk, Prøvestensfortet

 

             Fortdækket med traverser

 

          Magasin og mandskabsrum
                      i traverserne

 

                    Brisk og travers

 

                        Kanonbrisk

 

           Ventilationsrør fra mellem
                       hver travers
 
        
             Rækværk på fortdækket
 

               Vestlige hjørnetårn
 

                 Forsiden af brisk
 
 
       Indgang fra fortdækket,    
             Prøvestensfortet

        Trappe til underetage
        
               Undertage, trapperum
                    Prøvestensfortet

 
 
       Bæring til svalegang
      
         Håndspil i trapperum
 

             Talje i loftet
         Prøvestensfortet
       
                Forbindelsesgang i
                hele fortets længde
 
      
           Forbindelsesgangen. Port
               til skytsrum til højre

 

        Skytsrum, Prøvestensfortet
 
 
                  Mandskabsrum
      
            Væg til skytsrum,
           

 

      Væg mellem gang og  skytsrum
 
            Skytsrum med skinner til
             kanonens hjul  i gulvet

       Blændet dør mellem skytsrum
                  Prøvestensfortet
 

          Sådan var skytset opstillet.
      (Udsnit af Tegning fra Trekroner)
 
 
        Minde om Prøvestens fortets
                  militære fortid.
 

       Rum med klinkegulv. Muligt
        officerernes opholdslokale.
 

        Fortets belysning: Olielamper
        eller stearinlys bag glaslåger.
 
           
      Skytsrum med blændet skyts- 
      åbning. Stålskinnere til kanonen
      ligger stadig i gulvet

 
      
          En af fortets originale døre
 

          Dele af fortet står på pæle
     


 
 

        Travers med magasiner og
    mandskabsrum, Prøvestensfortet
 
      
             Forbindelsesgang med
             en lyskilde i hver side.
      
             Mandskabsrum i travers