Forside


 
 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Taarbæk Fort
 


Taarbæk Fort blev opført mellem 1913 og 1916.
Det var et trekantfort med tør grav og med en underjordisk forbindelsesgang (poterne) til gravkaponieren i gravens yderside i den nordlige spids. Fortet var beregnet til ca. 250 mand.
For at lukke det i tiden så berømte "Hullet i Nordfronten", anlagde man et fort et stykke inde i Dyrehaven, så det både kunne fungere som
land- og kystfort, hvilket dog ikke blev særlig hensigtsmæssigt. Fortet skulle som søfort dække kysten nord for Taarbæk mod landgangs-
forsøg, men man kunne ikke se kysten på grund af klinten over
kysten og villabebyggelsen langs kysten. Desuden skulle det assistere Middelgrundsfortet med at hindre fjendtlige skibe i at sejle ind til København, men havde ikke tilstrækkeligt udsyn over Sundet. For at råde bod på dette byggede man på fortdækket et ca. 33 m højt observations- og afstandsmålertårn.
Som landfort skulle det dække Eremitagesletten og området nord herfor, men da det lå gemt bag slettens højeste punkt hvor slottet lå, var hovedparten af fortets kampområde skjult.  

Armeringen var for svag til et kystfort. Fortet havde kun fire stk. 29 cm støbejernshaubitsere M.1910, der havde en rækkevidde
på 10.300 meter. Disse var placeret på fortdækkets nordøstlige del. Det var samme haubits som kan ses på Charlottenlund Fort.

Som landfort, havde fortet to 120 mm hurtigskydende stålkanoner M.1914, der havde en rækkevidde på 8400 meter monteret i panser-
tårne. Oven på kasematbygningen lå endvidere en betonstøbt skyttegrav. Til brug i denne samt til gravforsvar  34 stk. 8 mm. rekylgeværer
M.1903, heraf 6 i tre pansertårne. (3x2)
Til gravforsvaret var der yderligere
tre 37 mm. revolverkanoner M.1880.

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsens håndskrevne notater 1915-18:

 

 
 AntaL  Type  Model/kaliber  Oplagt ammunition
4  29 cm. Jern Haubits  (søforsvar) M/1910   200 granater m. sprængladning
        200 Ukendt
        500 Ukendt
2   120 mm. Hurtigskydende staalkanon i tårnaffutage /
                pivotaffutage M/1915
L/15 M/1914   220 brisantgranater m. sprængladning
        146 ladninger á 0,540 kg røgfrit krudt
        300 ladninger á 1,03 kg røgfrit krudt
3  37 mm.  revolverkanon M/1880  1.200 patroner med ladt granat og Perkussionsbrandrør
          M/1896
  Håndvåben    
34  8 mm. Rekylgevær M/1903  126 000 patroner M/1908, heraf 2160 som alarmammunition.
280  Bagladeriffel

M/67/90

 27.840 patroner, heraf 2040 som alarmammunition
24  Pistol M/1882    912 patroner
   Diverse materiel    
4  Projektør 46 cm.    
6  Projektør 30 cm.    
1  Projektør 20 cm.    
1  Afstandsmåler 3 m. M/1910  
1  Pejlekikkert M/1880  
9  Dobbeltkikkerter    
   Mandskab    
1  Kaptajn    
8  Løjtnanter    
3  Officianter    
8  Sergenter    
20  Kadetter eller korporaler    
18   Underkorporaler    
200 Konstabler    
        

                                         Kaptajn Sv. Bernhardt Nielsens
                                         håndskitse af Tårbæk Fort


Da fortet var blevet nedlagt i 1937, blev det ombygget til minedepot for søværnet.
I 1969 blev det overdraget til Jægersborg Skovdistrikt, der i tidens pacifistiske ånd lod det tildække med 300.000 tons jord og hermed omlægge til græsplæne. Dette har affødt udtrykket "at lide Tårbæk-døden", der bruges om anlæg der tildækkes eller fjernes uden anden begrundelse end smagsdommeri.

 

 
                 Taarbæk Fort 1917
 
       
               Taarbæk Fort 2009
 
Taarbæk Fort, pansertårn til rekylgevær
             Rekylgevær pansertårn
 
 
                 Saillantkaponieren
         Mandskabs- og magasingang
 

                Taarbæk Fort, struben
 
 
            29 cm. haubits batteriet

                  Tårbæk Fort 1955
 


            Kommandohejsning 1915
 
     
                Original tegning af fortet
 

     Fortet med Observationstårn 1920
 
  
                  Plantegning af fortet
 
 
                     Tårbæk Fort 2013
 
                       Tårbæk Fort 2013

I forbindelse med et program i DR, gravede man sig i 2012 ned til fortet. Det var i forbløffende god stand.

Billeder fra Tårbæk Fort 2012

Kilde:
Jan Emil Christiansen og Brian Albertsen http://www.abandon.dk

                                                                                                 
                                                                                                        Det fotograferede område 2012
 

        
            Den åbnede port til fortet
 

    Gang fra porten til mandskabs- og
                     magasingang

 
 
                           Gang i fortet
 

      Mandskabs- og magasingang syd
 

    Mandskabs- og magasingang nord
 
 

 

             Gange og trapper i fortet
 


 
 

 

                     Mandskabsrum
 


 
 
Mandskabsrum indrettet som værksted
 

      
 


 
             
            Kontravægtens hejseværk
      
             Kontravægt og opgang til
             pansertårn til rekylgevær

        Hejseværket til til pansertårnet
 
    Mandskabs- og magasingang nord
 

                      
 

     Poternen mod saillantkaponieren
 
 
                   Indgangen til fortet

 

       Den nordlige del af mandskabs- og
                      magasingangen

 

        Den sydlige del af mandskabs- og
                      magasingangen

 
 
           Trappe til observationstårnet
 

Den vestlige gang mod batteriet og poternen
 

                            Overetagen
 
 
      Trapper i siden af den vestlige gang
     

                      Den vestlige gang
 

            Trappe til observationstårnet
 
 
   Den vestlige gang til poternen. Gangen til
         højre er til 29 cm haubitsbatteriet.

 

          Opdeling af den vestlige gang mod
                haubitsbatteri og poterne

         

                 Gangen til haubitsbatteriet

 
 
       Gang og ståldør til haubitsbatteriet

 

    Udgravningen 2012                 Kilde: coo.dk
 

         Gangen (poternen)  mod 120 mm
       tårnaffutager og saillantkaponieren
 
 

 

           Gangen til observationstårnet
 

        Opgangen til observationstårnet
 
 
        Affutagen i rekylgevær pansertårn

             Affutagen til rekylgeværet
 
Tårnkransen i pansertårnet til 120 mm. kanon