vestvolden.info

Københavns befæstning 1880-1920, søfortet Trekroner. Billeder og beskrivelse

  Forside


 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Søfortet Trekroner
 


Det nuværende Trekroner er 2. generation. Det oprindelige, bygget fra 1713, lå 200 meter nordligere og var dannet af nogle udtjente sæn-
kede orlogsskibe. Heraf af 3 linieskibe hvoraf det ene, Trekroner, gav navn til fortet. Fortet fungerede frem til 1731. I 1786 påbegyndes det
nye Trekroner vi kender i dag af Chr. VII.
Fortet blev rammet ind af pæle og en stærk rammekonstruktion der blev fyldt op af jord og mudder fra København samt en uddybning af
havnen.
Allerede 1801, før fortet var færdigbygget, deltog det mod Englænderne i slaget på Rheden. Fortet blev hastigt udrustet med 66 kanoner
og 660 mand, og sammen med flådens skibe og nogle hastigt udrustede flådebatterier holdt man fjenden, med admiralerne Parker og
Nelson i spidsen, væk fra København.
Dette var dog ikke nok til at undgå et nederlag.

Igen i 1807 var Trekroner aktivt under bombardementet af København, dog med det nedslående resultat at store dele af København nedbrændte og vi mistede vores flåde. Denne lejlighed var iøvrigt verdenshistoriens første terrorbombardement af en civilbefolkning og
første gang brandraketter blev anvendt (De Concrewske raketter, opkaldt efter opfinderen Sir William Concrewe)
Tæt på en statsbankerot var der ikke midler til forsvaret, og først i 1818 finder Chr. VII midler til en færdig-bygning af Trekroner der står
færdig i 1828. Bolværkerne var nu forstærker med en 3 meter tyk sandstensmur beklædt med granit. I Struben (indsejlingen til fortet) blev
der opført brystning med skytsåbninger.

I 1838-39 opførtes de to fredstidskasernebygninger.
Under de Slesvigske krige var fortet bemandet med 390 mand.
I perioden 1865-1869 udvides fortet med kasematbygningen, batterier med magasiner indbygget i traversernesamt en søminestation. Alt bygget i tidens nye materiale - beton.

I 1868 bygges fyrtårnet der består af et stålskelet med pånittede stålplader. Fyret er stadig aktivt.
Fortet er anlagt i tre etager. Nederste etage med underbringelse af mandskabet og magasiner i de to fløje, midterst skytsetagen med magasiner og øverst fortdækket med åbne batterier adskilt af traverser. I traverserne var indbygget magasiner til ammunition. På fortets
facer og flanker var opført åbne batterier ligeledes adskilt ad traverser med indbyggede ammunitionsmagasiner.
Fortet var særdeles stærkt armeret.

Omkring århundredeskiftet bestod bevæbningen af:

 
 14 stk.  29 cm.  Jernhaubits
   2 stk.  24 cm.  Kanoner
   6 stk.  17 cm.  Stålkanoner
 11 stk.  15 cm.  Jernkanoner
   8 stk.  47 mm.  Kanoner

Herudover diverse mitrailleuser og håndvåben. 

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:

 
 Antal  Pjece  Model/kaliber  Oplagt ammunition
2  24 cm. staalhaubits (Søndre face) L/40 M/1889   250 pansergranater uladte
        346 granater m. sprængladning og perkussionsrør
        881 halvladninger á 24,25 kg. røgfrit krudt
        304 halvladninger á 24,25 kg. røgfrit krudt (oplagt andet sted)
        900 korte tændskruer
6  17 cm. staalhaubits L/40 M/1889   448 pansergranater uladte
        282 granater m. sprængladning og perkussionsrør
        119 halvpansergranater m. sprængladning og bundbrandrør
       1442 halvladninger á 8,60 kg. røgfrit krudt
        256 halvladninger á 8,75 kg. røgfrit krudt
       1030 Tændskruer, korte
7  15 cm. staalkanon i Kasemataffutage L/40 M/1885    350 pansergranater uladte
         350 granater med sprængladning og perkussionsrør
          64 halvpansergranater m. sprængladning og bundbrandrør
2  75 mm. hurtigskydende staal-kanon i luftmålsaffutage M/1914   599 patroner granatkardæsk
        199 brandprojektiler
          69 brisantgranater
2  47 mm. hurtigskydende staal-kanon i luftmålsaffutage M/1915 M/1886   972 patroner med ladt stålgranat
        127 patroner granatkardæsk
        399 brandprojektiler
   Håndvåben    
2  8 mm. mitrallieuse M/1889  11.520 patroner
12  Rekylgevær M/1903  36.000 patroner
385  Bagladeriffel M/67/96  38.080 patroner heraf 272 til LG og 3200 til alarmammunition
22  Pistol M/1882  744 patroner heraf 102 til LG
   Andet materiel    
3  90 cm projektør    
2  1,25 m. afstandsmåler M/1916  
5  1,25 afstandsmåler M/1889/1914  
2  Pejlekikkert M/1880  
30  Dobbeltkikkerter    
   Mandskab    
1  Kaptajn    
6  Løjtnanter    
2  Officianter    
8  Sergenter    
20  Kadetter eller korporaler    
25  Underkorporaler    

299

 konstabler    Heraf 2 sygehjælpere og 6 bærere
                                    Kaptajn Sv. Bernhardt Nielsens
                                    håndskitse af Trekroner 1915


I 1916 etableres KFUM soldaterhjem i en barak der var delvis betalt af Vendelboere.
Efter en tid at have fungeret som skolefort, opgives Trekroner af forsvaret i 1932.
Under 2. verdenskrig fungerede fortet som kaserne og øvelsesområde for værnemagten. Der blev endvidere anlagt et luftværnsbatteri på
fortet.
 

 
     Fredstidskaserne, mandskab
 

      Fredstidskaserne, officerer
 

      Havnen med fortet og fyret
 
 
                      Struben
 

 

                 Struben med fyret
 
 
                    Højre flanke

                 Venstre flanke
      
           Briske til 24 cm. jernkanon
 
 
      Briske til 25 cm. jernkanon

 

                          Briske

 

         Rekylgeværstandplads
  Tidligere brisk for 47 mm. kanon

 
 
       Indgangen til søminestationen


 

          Endetraversen med affutage
                      til rekylgevær
 

   15 cm bagladekanon M / 1885
        Oprindeligt opstillet på
         mellemste skytsetage
 
        15 cm bagladekanon M / 1885

 
       
          15 cm bagladekanon M / 1885

 
     
       Trappe til magasiner i travers
                  på venstre face
 
        
             Nedgang til magasiner
 
       

 
     
    Magasiner i traver på venstre face
 
 
                   Endetravers
 

   Ildlederstation på midtertravers
 

              Poternen i struben
 
 
                      Poternen
 

               Poternen i facen
 

              Skytsåbninger i facen
 
 
 Skytsåbning 15 cm. kanon M/1885
 

    Monogram over port til fortet
 

                   Hovedindgangen
 
 
                   Belægningsgang

                   Belægningsgang
       
          Magasin i belægningsgang
 
 
                 Belægningsrum

                     Magasin
   
         Trappe til kasemat-etage
 
     
                      Magasin
 
   
       Trappe til belægningsetage
 
   
                Magasingangen
 
 
                     Køkkenet

                       Kogekar
   
                      Opvasken
 
 
        Korridor i mellem-etagen
 

Skytsåbning for 15 cm kanon M/1885
 

    Brisk for 15 cm. kanon M/1885
 
 
      Skillevæg til skytskasemat
   
             Trappe til batteridæk

              Trappedækket
     
                           Trekroner
 

 

       15 cm kanon M/1885 i 1982
 
        24 cm. kanoner på højre flanke
 

            Briske til 24 cm. kanoner
 

              Anløbsstedet (faldereb)
 
       
    47 mm. kanon (krinolineaffutage)
                  

           75 mm. kanon kystartilleri

                     75 mm. kanon
   
                    Trekroner 1982

                 Trekroner 1982
 

       15 cm kanon i kasemat-etagen

  I dag er fortet offentligt tilgængeligt med Havnerundfarten og havnebusserne.