Forside


 
  

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Vangede Batteri
 


Vangede Batteri er opført 1887-88. Det skulle udover de almindelige opgaver for batterilinien beskyde terrænet fra den sydvestlige kant af Lyngby til Søndre oversvømmelse og Gentofte Sø, og sammen med evt. anlagte feltbefæstninger give støtte for Garderhøj og Lyngby forter. 
Det
var en stormfri såkaldt reduit, (lille fort) uden åbne standpladser for skyts liggende i midten mellem to anneksbatterier. Hele batteriet
var halvmåneformet (lynette). Den foranliggende tørre grav var 1-2 meter dyb og beplantet med hybentjørn i 10 meters bredde. I struben af
reduiten lå en kasematbygning med en strubekaponiere, hvorfra struben kunne bestryges. På kasematbygningen var anbragt to panserforsvindingstårne med 8 mm mitrailleuser til nærforsvar.
Foruden 4 store belægningsrum fandtes i kasematbygningen magasiner, køkken m.m.
Bemandingen bestod af en mobiliseringsstyrke på 3 officerer, 13 underofficerer og 100 menige. Anneksbatterierne havde en åben beplantet grav i forlængelse af reduitens.
I de to åbne anneksbatterier var der plads til 9-10 stk.12 cm. kanoner med en rækkevidde på ca. 7 kilometer. Der var en travers for hver 2
kanoner. Ildlinien lå ca. 2 meter over terræn.

Batteriet blev nedlagt i 1920.
Kun den nordre del er synlig i dag, i et offentligt anlæg.

 

  Vangede Batteri 2009.
          Vangede Batteri set udefra
 
Vangede Batteri 2009. Batteriet udefra
                Batteriet set udefra
 
Vangede Batteri 2009
                    Vangede Batteri
 
  Vangede Batteri, brisk til pansertårn
                     Brisk
 
Vangede Batteri, kanonbrisk
         Kanonbrisk Vangede Batteri
 
Vangede Batteri 2009. Kanonbrisk
                      Kanonbrisk
 
  Vangede Batteri 2009.Brisk
                    Kanonbrisk
 
Vangede Batteri, brisk
                       Kanonbrisk
 
Vangede Batteri, brisk
                      Kanonbrisk
 
  Vangede Batteri, brisk
                     Kanonbrisk
 
Vangede Batteri 2009. Brisk
                       Kanonbrisk
 
Vangede Batteri, brisk
                          Kanonbrisk
 
  Vangede Batteri, brisk
                        Kanonbrisk

 

Vangede Batteri, brisk
                           Kanonbrisk
 
       
 
        Vangede Batteri 1893
 
     Tilbageværende del 2009