English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Skytset på landbefæstningen

Der var mange typer skyts på befæstningen, svarende til både den henholdende forsvarspolitiske situation og ønsket om en befæstning der modsvarede den hurtige udvikling der skete, både med håndvåben og artilleri. Der var således både ældre bagladeskyts der var blevet riflet
og moderne bagladeskyts fra Krupp. 
De primære artilleripjecer var 12 og 15 cm. skytset i forskellige udgaver.
De mindre kalibre var fortrinsvis 9 cm., 7,5 cm kanoner og 37 mm, 47 mm. 53 mm, 75 mm og 120 mm. skyts.

  9 cm feltkanon M/1876 i feltaffutage
      9 cm feltkanon M/1876
            i
feltaffutage
  
9 cm feltkanon M/1876 i feltaffutage, låsen


 
9 cm feltkanon M/1876 i feltaffutage


 
  12 cm lang jernkanon M/1887 i voldlavet
 
12 cm lang jernkanon M/1887, låsen
    12 cm lang jernkanon
       M/1887 i voldlavet
12 cm lang jernkanon M/1887 i voldlavet
 
12 cm lang jernkanon M/1887 i voldlavet
 
  15 cm kort stålkanon M/1887 i voldlavet "Kvindekanon"
15 cm kort staalkanon M/1884
             i voldlavet.
  "Kvindekanon" fra Krupp
15 cm kort stålkanon M/1887 i voldlavet "Kvindekanon"
      Tekniske tegninger:
   
PDF 1   PDF 2   PDF 3
15 cm kort stålkanon M/1887 "Kvindekanon", låsen

 
15 cm kort stålkanon M/1887 "Kvindekanon", låsen
 
  15 cm lang jernkanon M/1887-1924 i voldlavet
 
15 cm lang jernkanon M/1887-1924 i voldlavet
 
15 cm lang jernkanon M/1887-1924, låsen
    15 cm lang jernkanon
   M/
1887-1924
i voldlavet

     Tekniske tegninger:
   
PDF 1   PDF 2   PDF 3
15 cm lang jernkanon M/1887-1924 i voldlavet
 
  19 cm jernhaubits M/1898
  19 cm jernhaubits M/1898
 
19 cm jernhaubits M/1898 med forstilling

 
19 cm jernhaubits M/1898, låsen

 
19 cm jernhaubits M/1898, detaljer ved lås

 
  37 mm rekylkanon SystemMaxim-Nordenfelt
 
37 mm rekylkanon SystemMaxim-Nordenfelt
        37 mm rekylkanon
 System  Maxim-Nordenfelt
 
37 mm rekylkanon SystemMaxim-Nordenfelt
 

 
                           37 mm.Revolverkanon
         
37 mm. revolverkanon M/1871 i feltaffutage
 
37 mm. revolverkanon M/1871 i feltaffutage
 
 
  47 mm hurtigskydende stålkanon M/1887 i krinolineaffutage
 
47 mm hurtigskydende stålkanon M/1887 i krinolineaffutage
 

 47 mm hurtigskydende stål-
 kanon
M/1887 i fæstnings-

 affutage. (Krinolineaffutage)
Var opstillet på Garderhøjfort

      Tekniske tegninger:
PDF 1   PDF 2   PDF 3   PDF 4

 
47 mm hurtigskydende stålkanon M/1887
 
       47 mm HSK ballonkanon
              M/
1887-1915
 
47 mm HSK ballonkanon M/1887-1915
 

 
47 mm HSK ballonkanon M/1887-1915, låsen
 
  120 mm hurtigskydende stål-
haubits M/
1894 i  fæstnings
            
affutage
120 mm hurtigskydende stålhaubits M/1893 i fæstningsaffutage
 
120 mm hurtigskydende stålhaubits M/1893, låsen
 

 
  8 mm 2 løbet mitrallieuse, system Gardner i feltaffutage
  8 mm 2 løbet mitrallieuse system Gardner i feltaffutage
8 mm 2 løbet mitrallieuse, system Gardner i feltaffutage
 

 
8 mm 2 løbet mitrallieuse, system Gardner i feltaffutage
 
  Hestetrukket pansertårn med 37 mm patronkanon
Transportabelt_Pansertaarn
  med 37 mm patronkanon.
  Findes også med 53 mm
          kanon M/1890
 
Hestetrukket pansertårn med 37 mm patronkanon
   Lavet af Gruson Werke
  under navnet Fahrpanzer.


 
Hestetrukket pansertårn med 37 mm patronkanon, skyttens plads 
Hestetrukket pansertårn. 37 mm patronkanon

TekniskeTegninger:
PDF 1   PDF 2   PDF 3   PDF 4

 
  12 punds riflet forladekanon M/1862-1876 i voldlavet
12 punds riflet forladekanon
       Model
1862_1876
12 punds riflet forladekanon M/1862-1876 12 punds riflet forladekanon M/1862-1876
 
   

          
 


 

 
  Sø- og Kystforterne
 
     
  30 punds kanon 1865 i  kasemataffutage (Prøvestenen)
    30 punds kanon 1865
       
kasemat-affutage.
 
30 punds kanon 1865 i  kasemataffutage (Prøvestenen)
      Pjecen har stået på
          
Prøvestenen
 
30 punds kanon 1865 i  kasemataffutage (Prøvestenen)


  
  75 mm hurtigskydende stålkanon M/1914, kystartilleri
    75 mm hurtigskydende   
        stålkanon M/1914
75 mm hurtigskydende stålkanon M/1914, kystartilleri
            Kystartilleri
 
75 mm hurtigskydende stålkanon M/1914, låsen

 
75 mm hurtigskydende stålkanon M/1914, låsen
 

                                              

                                                                       www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                           Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies