English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Sydfronten

Tømmerupstillingen.

  Medens man lavede omfattende befæstningsarbejder i området nord og vest for hovedstaden mellem 1886 og 1892, blev der ikke gjort
noget for at fremrykke befæstningen fra den flere hu ndrede år, og helt utidssvarende,  Christianshavns Vold.
Først i forbindelse med indkaldelsen af sikringsstyrken i 1914, hvor det indkaldte mandskab lavede store armeringsarbejder på midt- og senere Sydamager.

 
  Soldater og vagthus i
   Tømmerupstillingen
Københavns befæstning. Vagthus i Tømmerupstllingen Københavns befæstning. Tømmerupstillingen

Man indledte med at udbygge Tømmerupstillingen tværs over øen. Denne var 7 km. lang og var indtil bygningen af Sydamager-stillingen i
1916 hovedkamplinien. Blev stillingen løbet over ende eller ødelagt, skulle Christians-havns Vold være sikkerhedslinie.
Stillingen var 7 km. lang fra Petersdal over Maglebylille til Kirstinehøj, Tømmerup, Skjelgaarde over Signal-mærket og til kysten ud fro Koklapperne.

Stillingen var inddelt i både en nærkamplinie og en fjernkamplinie. Nærkamplinien bestod af 6 batterier.

 
 Batteri

Antal

Artilleri

Antal

Håndvåben
 Petersdal batteri 2  75 mm. hurtigskydende staalkanon 4  8 mm. rekylgevær M/1903
 Maglebylille Batteri 2  75 mm. hurtigskydende staalkanon 4  8 mm. rekylgevær M/1903
 Broderhøj Batteri 2  75 mm. hurtigskydende staalkanon 4  8 mm. rekylgevær M/1903
 Skjelgaarde Batteri 2  75 mm. hurtigskydende staalkanon 4  8 mm. rekylgevær M/1903
 Signalbatteri 2  75 mm. hurtigskydende staalkanon 4  8 mm. rekylgevær M/1903
 Koklappe Batteri 4  9 cm. staalkanoner i feltaffutage    

 Fjernkamplinien Bestod af 4 batterier:

 

 Batteri

Antal

Artilleri  
 Vestergaards Batteri 4  9 cm. staalkanoner i feltaffutage
 Løjtegaards Batteri I 4  15 cm.  jernkanoner
 Løjtegaards Batteri II 4  15 cm.  jernkanoner
 Taarnby Batteri 4  9 cm. staalkanoner i feltaffutage


Ud ovennævnte bestod stillingen af et stort antal skyttegrave og feltbefæstede stillinger omgivet af pigtrådsbælter.

Efter etableringen af Sydamagerstillingen som ny hovedkamplinie i 1916 mistede Tømmerupstillingen sin primære betydning og den blev
nu sikkerhedslinje for Sydamagerstillingen.

Stillingen blev sammen med Sydamagerstillingen sløjfet i 1919

 


 

 

                                                                       www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                           Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies