English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 


 

Københavns Befæstning 1880-1920

                                                                          Andre anlæg påTunestillingen                          Kilde: Klavs Becker-Larsen: Tunestillingen

 Strandflanker

 Strandflanker må ikke forveksles med skyttegravsflanker. Strandflankerne skulle bestryge pigtrådsspærringerne i strandkanten nedenfor Mosede  batteri og det i forbindelse hermed opstillede skyts. 

  Københavns Befæstning, Tunestillingen. Strandflanke
                         Strandflanke
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Strandflanke
              Strandflanke 2009
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Strandflanke
             Strandflanke 2011

 Rekylgeværstillinger:

 
I erkendelse af de gode rekognoseringsmuligheder der er fra fly, opgiver man igen de faste stillinger i form af huler og gallerier. I stedet
 projekteres maskingeværstillinger, hvor de støbte rum kun er til ly for mandskabet, der når  angrebet sættes ind, besætter skjulte små-
 stillinger i terrænet.
 Der når aldrig at blive bygget nogen idet freden indtraf inden. Det viser dog, at udviklingen af kampen gik langt hurtigere end byggeri og
 anlæg kunne følge med til.

 
Tegning af en af de aldrig opførte
rekylgeværstillinger
 

  Skanser og værker, formentlig blot jordvolde spærret med pigtråd:
 
  Risø skanse
  Kildemose skanse
  Vindinge dobbeltskanse
  Karlslundeværk (bakke 32)
  Korporalsværket
  Kridthusværket (med Kridthus Vest galleri)
  Svanedamsværket
  Klintegårdsværket

  Beredskabsrum: 
  Der projekteres 960 beredskabsrum, hvilket nedbringes til 640. I 1919 er der reelt bygget 160. Beredskabsrummene nummereres i
  starten, men får senere navne.
  Eksempel:
  Dækningsrum 39 og 40 bliver til Firhøje Vest rum og Firhøje Øst rum 

  Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af beredskabsrum for halv deling    Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af beredskabsrum for halv deling
                      Beredskabsrum for 16 mand (halvdeling)
 


Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af beredskabsrum for deling
  
  
Beredskabsrum for deling
 

Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af beredskabsrum for delingsfører

Bredskabsrum for delingsfører
 
    Københavns Befæstning, Tunestillingen. Spor af Rolighed beredskabsrum
Synlige spor af Rolighed beredskabsrum
 

  Dækningsgrave:

  Veddelev Mølle Dækningsgrav
  Højskole Dækningsgrav
  Rolighed Dækningsgrav (ikke forveksles med Rolighed beredskabsrum)
  Roskildevej Dækningsgrav

    Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af dækningsgrav
       Tegning af dækningsgrave
 

  Der blev også bygget kystforter og kystbatterier i større afstand fra København.

 
Lynæs Fort ved Hundested og
  Masnedøfort ved Vordingborg
samt Grønsundstillingen