English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
   

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Tunestillingen efter 1920

Tunestillingen blev gemt - men ingenlunde glemt

Stillingens forskellige elementer blev sløjfet eller lagt på depot og og resterne overdraget til lodsejerne, ophørte Tunestillingen reelt med at eksistere som forsvarsanlæg.

Sjovt nok optrådte Tunestillingen i de tyske angrebsplaner fra 1940, hvor man forudsatte at det danske forsvar vil falde tilbage fra Sjælland til Tunestillingen og derfra videre tilbage til Vestvolden. Begge anlæg omtales i de tyske planer som ældre anlæg, men regnes stadig som en forsvarsmæssig faktor. 

Under krigen udarbejdedes der planer i Sverige for indsats af Den Danske Brigade i tilfælde af at de tyske tropper, som proklameret af den tyske kommandant, ikke ville overgive sig. I disse planer indgik en landsætning i Køge Bugt, nøjagtig som de danske forsvarsplaner havde forudsat i næsten 100 år. Tunestillingen indgik nu i de svensk/danske planer, idet man måtte forudsætte at tyskerne ville bruge både Tunestillingen og Vestvolden som forsvars- og hindrelinier.

Herefter har Tunestillingen ikke haft nogen kendt militær betydning. Dele af Vestvolden har derimod spillet en militær rolle som depot- og mobiliseringsområde til langt op i 1990´erne.