English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
  

 

Københavns Befæstning 1880-1920

                                                                          Tunestillingens Gallerier                              Kilde: Klavs Becker-Larsen. Tunestillingen

   
 
Hulerne blev gradvist afløst af såkaldte gallerier, formentlig fordi det store hul til projektøren udgjorde for stor en risiko for hulen.
 Galleriet gav også mulighed for større bemanding og ildkraft.
 
 
 
Skelgalleri, med plads til 4 rekylgeværer og 4
 almindelige rifler. Under de store træer bagerst
 til venstre ligger skelhulen.
                          

                                       
Foto: Flemming Rasmussen
Justitsråd Galleri III havde en ekstra skyts-
 åbning til et gevær i den ene gavl.
 

                   Ydinggård dobbelt galleri


 

 
Gallerierne havde ligesom hulerne flankerende opgaver, men kunne også have frontale opgaver og dermed dække en udsat fremskudt
 
stilling. (Justitsrådsgalleri I, II og III)

 
  Københavns Befæstning, Tunestillingen. Justitsrådgalleri III, skytsåbninger Københavns Befæstning, Tunestillingen. Justitsrådgalleri III, indgangen Københavns Befæstning, Tunestillingen. Justitsrådgalleri III, skytsrummet  
            Justitsråds Galleri III, 2012. Skytsåbningerne Justitsrådsgalleri III indvendigt. Jerndragerne er til skytternes albuebanket. Hullerne i
          væggen under de to skytsåbninger er fra 8 mm. rekylgeværernes affutager.


 

  Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af Justitsrådgalleri III
           Justitsråd III galleri.
Flankerende skudretning i gavlen
 
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af vinklet dobbeltgalleri
  Dobbelt galleri med to skudretninger

 
 
  Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af flankeringsgalleri
                Flankeringsgalleri

 
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af flankeringsgalleri


 
 

                                                                        

 

Dobbeltgallerier:

Veddelev Havn Galleri
Skelgalleri
Justitsråd I, II og III
Landevej vest og øst gallerier foran Vardegård (afsnitskommando) køgevej
Kridthus Vest Galleri
Landevej øst galleri

Dobbeltgallerier knækket med 2 skudretninger

Karlslundevej Galleri
Kildegalleri I og II
Ydinggård dobbeltgalleri

 Ydinggård dobbeltgalleri er som det eneste delt i 2 med 25 meters afstand.
 Forbundet med jordværk
i samme højde som jorddækket.

Almindelige gallerier fra nord til syd:

Bløden Galleri
Veddelevgård Galleri
Veddelevhavn Galleri
Yddinggård dobbeltgalleri
Højagergård Galleri
Kildemose Galleri
Roskildevej Galleri
Digesgård Galleri
Snoldelevvej Galleri
Karlslundevej Galleri
Sortemose Galleri
Skelgalleri
Karlstrup Galleri
Justitsrådgalleri I
Justitsrådgalleri III
Justitsrådgalleri II
Landevej Vest Galleri
Landevej Øst Galleri
Kridthus Vest Galleri
Kridthus Syd Galleri
Firhøj Galleri
Kildegalleri II
Kildegalleri I