English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 
 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

                                                                 Tunestillingens flankeringshuler                         Kilde: Klavs Becker-Larsen. Tunestillingen


 Der blev ialt bygget 29 enkelthuler, 3 enkelthuler med observationsstandplads og 7 dobbelthuler. Hver enkelt hule var forsynet med en 40
 cm. gasprojektør og 2 rekylgeværer. Hulerne var bygget med 12-15 cm jernbeton i væggen og 20-25 cm i loftet. Omkring hulerne var der
 lagt s
ten under 0,5-1 m jord for at sikre til tidlig detonation inden granater nåede ind under hulen.
  Københavns Befæstning, Tunestillingen. Skelhulen
Skelhulen, den eneste intakte dobbelt-
hule. Der er tæt bevoksning mellem de
to vinkler dobbelt-hulen danner.
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Skelhulen
                         Skelhulen
 
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Tegning af enkelthule, Grusgrav Syd Hulen
Tegning enkelthule
 (Grusgrav syd)
 
                             
                    
   Københavns Befæstning, Tunestillingen. Vendals Hule        
 
  Vendalshule, Nord for Karlstrup
   Enkelthule                                       
 

 
Skelhule (dobbelthule) 
 
         Københavns Befæstning, Tunestillingen. Skelhulen 2012
                         Skelhule 2012
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Skelhulen 2012, indgangen
     Skelhule 2012, indgangen
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Skelhulen 2012, skytsrum 1
    Skelhule 2012 skytsrum 1
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Skelhulen 2012, skytsrum 2
     Skelhule 2012 skytsrum 2   
 
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Vendals Hule 2012

           Vendals Hule i terrænet 2012

 
            Københavns Befæstning, Tunestillingen. Grusgrav Nord Hule. Indgangen
      Grusgrav Nord Hule, 2012. Indgangen
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Grusgrav Nord Hule.
     Grusgrav Nord Hule, 2012
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Grusgrav Nord Hule. Skytsrummet
 
Københavns Befæstning, Tunestillingen. Grusgrav Nord Hule. Skytsrummet
 Grusgrav Nord Hule, 2012
            Skytsrummet
               Københavns Befæstning, Tunestillingen. Strandhule
        Strandhule 2011, indgangen

 


 
         Københavns Befæstning, Tunestillingen.Strandhule. Skyts- og projektøråbninger
       Strandhule 2011, skyts- og projektøråbning
 

 Formålet med hulerne  var at give flankerende ild på pigtrådsspærringerne, således at angribende fjendtligt infanteri blev beskudt fra siden
 medens de forcerede de foranliggende pigtrådsspærringer. Helt i ånd med erfaringer og de enorme enorme tab denne taktik havde forår-
 saget foran skyttegravene på Europas slagmarker.
 Dobbelthulerne var forsynet med 4 rekylgeværer og 2 projektører og var vinklet, således at de havde to flankeringsopgaver. Hulerne blev
 gradvist afløst af såkaldte gallerier, formentlig fordi det store hul til projektøren udgjorde for stor en risiko for hulen.

 Flankeringshuler
 Der anlagdes 29 stk. enkelthuler med et øvre aktivt rum med plads til to rekylgevær og gasprojektør, samt et nedre passivt rum med ud-
 
gang til løbegrav, 7 dobbelthuler samt 3 huler med observationsstandplads.

 

Huler med observationsstandplads
Grusgrav syd hule
Højgård vest hule
Snoldelevvej hule

Dobbelthuler
Hvor pigtrådsspærringen dannede vinkler, byggedes ialt 7 dobbelthuler med to aktive øvre
rum med plads til 4 rekylgeværer og to projektører.
De 7 dobbelthuler ligger i Karlslunde (5) og Tune (2) afsnit

Roskildeafsnittets 7 huler nummereres F1 – F7 (i parantes) men fik senere lokale navne

Enkelthuler, fra nord til syd:

Veddelev Mølle Hule  (F7)
Himmelev Hule (F6)
Provstekildehule (F5)
Lidt-Godt-Huse hule (F4)
LIllevang Hule (F3)
Vindinge Dampmølle Hule (F2)
Vindinge Vest hule (F1)
Vindinge Dobbelthule
Mindstrup Syd Hule
Herredsfoged Nord Dobbelthule
Grusgrav Nord Hule
Grusgrav Syd Hule
Højgård Vest Hule
Snoldelevvej Hule
Baldershøj Vest Hule
Baldershøj Øst Hule
Penstrupdal Vest Hule
Penstrupdal Syd Hule
Højlund Nord Hule
Højlund Øst Hule
Sortehule I
Højmarkshule
Skelhule (dobbelt)
Hastruphule
Vendalshule
Karlslunde Hule
Justitsråd Hule (opkaldt efter justitsråd Henrik Damkier; død 1908)
Bækhule
Himmelbjerg Øst Hule
Himmelbjerg Syd Hule
Klintehule
Strandhule (ekstraforstærket med 40 cm væg mod havet)
Kildehule
Korporalshule