Om denne side
      
      En tur langs Vestvolden

     

      Fæstningsordbog

  Vestvoldens historie:
     Historien 1886-1894
     Kort ca. 1900
     Magasinerne
     Batterierne
     Kaponiererne
     Andre anlæg
     Kvindekanonerne

     Paradislejren
     Avedørelejren

     Oversigtskort

     Andre historiske sider med
     relation til Hvidovres mili-
     tære fortid:

     Københavns Befæstning

     Hjemmeværnets historie -
           set fra Hvidovre


  

 
 
 
                    

  Vestvolden i Hvidovre 
 

I sin tid et af de største fæstningsværker i Europa.   
Det er stadig også en af de bedst  bevarede storbyfæstninger.                  
I Hvidovre ligger en ikke ubetydelig del af Københavns Befæstning.
 

   Fredskrudtmagasin 1888
   ved Gl. Køge Landevej.

 
 Vestvolden-hvidovre.dk er andet og mere end en historisk præsentation af den del af Vestvolden der ligger
 i Hvidovre kommune.

 Vestvolden er et stykke Danmarkshistorie. Ganske vist deler vi den med 4 andre kommuner, men i hver sin
 kommune har volden sit eget, de bygningsmæssige og historiske, særpræg    og dette lokale særpræg
 skal Hvidovre selv profilere og formidle. Der kan således skabe en sammenhængende oplevelse af Vestvol-
 
den som både park, rekreativt område og kulturhistorisk oplevelse.
 For de der ønsker en gå- eller cykeltur i grønne omgivelser langs rindende vand, indgår Vestvolden på for-
 
nemste vis i Hvidovres øvrige grønne tilbud. Men selv den bedste skov bliver uindbydende og ufarbar hvis
 den ikke vedligeholdes. Stier skal ryddes, den tætte underbevoksning skal holdes nede og de historiske an-
 læg holdes ryddet for vegetation, således at de indgår i en spændende helhed.
 Specielt Hvidovre er interessant da der her findes eksempler på alt hvad der findes på volden, bortset fra
 poterner og dobbeltkaponierer.

 Denne side skal medvirke til at også historien bliver en del af den rekreative brug af Vestvolden i Hvidovre.

 

www.vestvolden.info kan du finde meget mere om  hele
Københavns Befæstning


 

www.vestvolden-hvidovre.dk anvender cookies til statistikformål. Disse cookies kan fjernes fra din PC