English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Fæstningsbyen


 København har som alle europæiske storbyer haft behov for beskyttelse mod  udefrakommende fjender.
 Allerede Absalons Havn havde værker uden om byen.  Som alle andre fæstningsbyer oplevede København at volde og værker havde en
 
vis evne til at hindre byens udvikling.
 I 1600 tallet  sket der en udvidelse af bykernen og dermed fæstningslinien,og den holdt med de volde og byporte vi kender fra gadenavne
 som Nørrevold og  Østerport til midt i det 19 århundrede.

 
                                          Københavns befæstning og volde 1789 
                                                                   København 1789. Byen er helt omgivet af voldene
 
 Byen kunne ikke udvikle sig, idet der var byggerestriktioner (demarkationsterræn) uden for voldene. Alle bygninger skulle være lave træ-
 
bygninger, således de kunne brændes af for ikke at give ly til en fremrykkende fjende. At bo udenfor byen var en umulighed, ikke mindst
 ud fra det faktum, at byportene blev lukket ved solnedgang.
 
               Københavns befæstning. Østerport   Københavns befæstning. Vesterport    Københavns befæstning. Nørreport   Københavns befæstning. Amagerport
                         Østerport                               Vesterport                                       Nørreport                          Amagerport

 

 Befolkningstallet var ved at eksplodere. 35 % af landets befolkning boede bag Københavns
 
volde og boligsituationen var katastrofal. De sanitære forhold var uhyggelige og epidemier
 og sygdomme florerede
.

 
 De mange side- bag- og mellemhuse vi i dag opfatter som idylliske er et dystert minde om
 dette
.
Københavns befæstning. Baggårde og baghuse
 
  Københavns befæstning. Byens udvikling 1868
                                                                         København 1868. Byen er vokset forbi de gamle volde

 Sløjfningen af volde og porte var en simpel nødvendighed, og det stadige behov for befæstning  førte til Vest- volden og Nordfronten.
 I dag er de gamle volde velplejede rekreative arealer. De kunne være gået tabt hvis man ikke  med pietetsfølelse havde grebet ind og stop-
 
pet en total sløjfning. Kun kunne man ønske at der var bevaret en gammel byport medens tid var.
 
Voldene kendes i dag som Kastellet, Østre Anlæg, Botanisk Have, H.C. Ørstedsparken, Tivoli og Christianshavns Vold.
 
Tidligere lå Aborre-parken mellem Ørstedsparken og Tivoli, men den er senere sløjfet.
 

                                                            www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                           Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies