Tilbage til Baggrunden

Frivillige indsamlinger

Der var i årene 1882 til 1913 4 forskellige frivillige indsamliger til forsvaret.

Alle gik de på at skaffe de penge til forsvaret, som politikerne ikke, eller kun nødig, ville bevilge.
Der blev indsamlet ret store midler.

Kvindeindsamlingen 1882 (8 stk. 15 cm. kanoner)

Den Frivillige selvbeskatning 1884 (Garderhøjfort og dele af Lyngby Fort)

Danske Kvinders Forsvarsindsamling  (DKF) 1907  (bl.a. beklædning  og ammunition til de frivillige skyttekorps)

Forsvarsindsamlingen 1913 (Taarbæk Fort)