Tilbage til Baggrunden

Personalia

Der var mange personer involveret i arbejderne, og ikke mindst holdningerne, til befæstningen.

Her er kun medtaget de væsentligste.
Bag dem var utallige politikere, der var enten for eller imod militæret i almindelighed og befæstningen i særdeleshed.

Bag de mest fremtrædende officerer stod også et splittet officerskorps. Alel havde dog det til fælles, at den enten slev havde været tjenstgørende i 1864, eller i det mindste havde officersfædre der havde været med.
Dette prægede i høj grad debaten.


Ministre 1875-1920 med ansvar for hær flåde