Tilbage til Udviklingen i 20 år

Nye våben

Der havde været en rivende udvikling i både videnskab ogden europæiske industri og  i 1900-tallets første 10 år. 
De stigende politiske spændinger, der entydigt pegede frem mod en større krig,  satte dermed også fart i den våbenteknologiske udvikling.

Allerede ved krigens begyndelse i 1914 var de første spadestik taget til de våben der i hurtig rækkefølge senere krævede så store ofre.

Kombinationen af gammeldags krigstaktikker og troppeføring, fronter der ikke rykkede sig og mulighederne for med nye våben at påvirke krigens gang blev katastrofalt for tropperne.

Ikke blot våbnene blev mere og mere dødbringende, men den industrielle udvikling gjorde masseproduktion af våben og ammunition mulig.
Dette understøttedes af den stigende brug af jernbaner, der gjorde det muligt at  flytte store mængder af soldater og materiel relativt tæt på fronterne.

Man var med andre ord i gang med et våbenteknologisk storskalaforsøg.

Man må nok konstatere, at hvis Danmark på et sent tidspunkt var blevet draget ind i krigen, var hæren blevet udsat for noget, den på ingen måde var forberedt på.