Tilbage til 55 års udvikling

Kaserner til infanteriet

Med forsvarsforliget i 1909 opstod der et øget behov for kaserner til infanteriet. Man satsede nu på en mobil hær baseret på infanterienheder.  Dette medførte også et øget behov for øvelsespladser.
Da byen  ikke længere kunne rumme hverken soldater eller øvelsespladser afsattes midler til både opførelse af lejre (kaserrner) og øvelsespladser  udenfor byen. “…at de i København garnisonerede Infanteriafdelinger skulle flyttes til Øvelsesområder uden for Byen”

Dette førte til bygning af en del kaserner til infanteriet, bl.a. Avedørelejren, Høveltelejren, Sandholmlejren og Værløselejren samt udenfor byen Holbæk, Ringsted og Slagelse.
Endvidere var der skaffet indkvartering i lejede mindre private kasernebygninger.

Københavns ældre kaserner

Strandgades kaserne

Strandgades Kaserne

Kaserner til infanteriet Garnisonshospitalet Riegensgade

Garnisonshospitalet Riegensgade

Kaserner Ingeriørkasernen

Ingeriørkasernen

Kaserner til infanteriet Husarkasernen

Husarkasernen

 

 

 

Kaserner til infanteriet Sølvgades Kaserne

Sølvgades Kaserne

Wildersgades Kaserne

Wildersgades Kaserne

Kaserner til infanteriet Strandgades Kaserne

Strandgades Kaserne

Holmens Kaserne

Holmens Kaserne

 

 

 

 

Kaserner til infanteriet Østerbrogades Kaserne

Østerbrogades Kaserne

Kastellet

Kastellet

Kaserner til infanteriet Ingeniørkasernen

Ingeniørkasernen

Gothersgades Kaserne

Gothersgades Kaserne

 

 

 

 

Kaserner til infanteriet Gardehusarkasernen

Gardehusarkasernen

Frederiksholmskanals Kaserne

Frederiksholmskanals Kaserne

Kaserner til infanteriet Artillerivejens Kaserne

Artillerivejens Kaserne

 

 

 

 

 

Nye lejre og kaserner på Sjælland

Kaserner til infanteriet Vordingborg Kaserne 1911

Vordingborg Kaserne 1911

Roskilde Kaserne 1914

Roskilde Kaserne 1914

Kaserner til infanteriet Roskilde Kaserne 1914

Roskilde Kaserne 1914

Næstved Kaserne

Næstved Kaserne

 

 

 

 

 

Kaserner til infanteriet Holbæk kaserne Sophienholm

Holbæk kaserne

Teltlejren i Værløse

Teltlejren i Værløse

Værløselejren

Værløselejren

 

 

 

 

Sandholmlejren

Sandholmlejren

Kaserner til infanteriet Sandholmlejren opføres 1910

Sandholmlejren opføres 1910

Kaserner til infanteriet Jægersprislejren

Jægersprislejren

Hvil i Jægerspris

Hvil i Jægerspris

 

 

 

 

 

Kaserner til infanteriet Høveltelejren 1913

Høveltelejren 1913

Telte i Høveltelejren

Telte i Høveltelejren

Avedørelejren opføres 1913

Avedørelejren opføres 1913

Kaserner til infanteriet Avedørelejren 1914

Avedørelejren 1914