Category: Ikke kategoriseret

Dragør Fort images

<<Tilbage til beskrivelse af søfrontens 3. linie>>   Dragør Fort er bygget mellem 1910 og 1915. Det er blevet omarmeret flere gange. Efter 2. verdenskrig indgik det i Københavns Luftforsvar og forsvaret af raketbaserne i og omkring Kongelunden. Dragør Fort som Søfort: Dragør for som luftværnsbatteri   <<Tilbage til beskrivelse af søfrontens 3. linie>>

Lyngby Fort images

Tilbage til tekst om Lyngby Fort   Lyngby Fort, eller Gammelmosegårdfortet som det hed ved oprørelsen, er opført på jord indkøbt af “Selvbeskatningen til Forsvarets Fremme”. Det var resterne af de privat indsamlede penge der var til overs efter opførelsen af Garderhøjfortet.  

Konseilspræsidenter og krigsministre 1875-1920

Tilbage til personalia Konseilspræsidenter / statsministre Krigs-, marine- og forsvarsministre Jacob Brønnum Scavenius Estrup, 1825-1913 Konseilspræsident 1875-1894 (Højre). Krigsminister W. Haffner, secondleutnant, 1875-1877 Også marineminister 1875-1877Krigsminister J.C.F. Dreyer, generalmajor, 1877-1879 Også marineminister 1877-1879Krigsminister W.F.L. Kauffmann,  generalleutenant, 1879-1881 Krigsminister N.F. Ravn, kommandør, 1881-1884 Krigsminister J.J. Bahnson, generalleutenant, 1884-1894 Marineminister N.F. Ravn, kontreadmiral, 1884-1894 Tage Reedtz-Thott, 1839-1923 …

Continue reading

Krigserklæringer 1914

Den tyske krigserklæring mod Rusland 1. august 1914, overbragt af den tyske ambasadør i St. Petersborg. Den kejserlige tyske regering har siden krisens begyndelse brugt alle midler for at sikre en fredelig løsning. I overensstemmelse med et ønske fremsat til ham af Hans Majestæt den russiske Kejser har Den tyske Kejser sammen med Storbrittanien indvilliget …

Continue reading

Politiets udgifter 1886

Foreløbig Lov om overordentlige Politiudgifter. Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt: At da de særlige Forhold for Tiden stille større Krav til Politiet end de i Medfør af den gjældende Lovgivning til Raadighed staaende Kræfter og …

Continue reading