Category: Vestvolden

Batterier images

Tilbage til beskrivelsen af Vestvoldens batterier   Langs Vestvolden var anlagt 10 permanente batterier. De var alle forsynet med betonbriske og i midten et underjordisk betonstøbt magasin. Brønsbyvester var et dobbelt batteri med 2×4 kanoner med et magasin i midten af hvert halvbatteri. Der blev, specielt op mod 1. verdenskrig anlagt et stort antal armeringsbatterier. …

Continue reading

Kaponierer images

Tilbage til beskrivelse af kaponierer   For hver 600 meter lå der i voldgraven en kaponiere. Dette var en flankeringsstilling der skulle beskyde en fremrykkende  fjende hvor han var svagest, når han forsøgte at forcere voldgraven. De fleste kaponierer var enkeltkaponiere der var enten højre- eller vestrevendte og de havde kun en skudretning. Hver kaponiere …

Continue reading

Særlige anlæg images

Tilbage til beskrivelsen af Vestvoldens særlige anlæg   Den største del af anlægget er selve volden og dens voldgrav. På langs af voldgaden løb enceintesporet eller voldbanen. Vandet i voldgraven kom via et underløb fra Kagsmosen i voldens nordlige ende. Vandstanden blev holdt konstant ved hjælp af et antal dæmninger (batardeauer) med overløb. Dette holdt …

Continue reading