Tilbage til Artilleriet

Dansk artilleri

Efter 1864 hvor det med al ønskelig tydelighed viste sig hvor vigtigt tidssvarende artilleri var, blev der under opførerlsen af befæstningen købt stort ind.
Primært artilleri fra Krupp, men også fra svenske Finspong og enkelte pjecer til artilleritoget fra franske Canet.

Det middeltunge tungere danske landartilleri var primært baseret på 12 og 15 cm. skyts.
Da forsvaret jo baserede sig på befæstningen, var det meste artilleri enten positionsskyts eller monteret i de karakteristiske høje voldaffutager.

Det lettere artilleri på befæstningen var 120 mm., 75 mm. 53 mm. og 47 mm. Også dette skyts var primært monteret i fæstningsaffutager.

Dette skyts supleredes med 8 mm 2- eller tiløbet maskinskyts, de såkaldte mitrallieuser, maskingeværets hånddrevne forgænger. Disse indkøbtes hos Gatling i Amerika. De fandtes i faste affutager i forter og kaponierer, men også i feltaffutager.

Feltartilleriet var primært baseret på 9 cm. feltkanoner.

Mellem 1914 og 1918 skete der en en begrænset modernisering, og 17 og 19 cm. feltskyts blev indkøbt.  Disse blev anvendt i Tune- stillingen.

Mitrallieuserne blev efterhånden afløst af rigtige maskingeværer (rekylgeværer) både i de faste anlæg og i felten. Disse var primært af det danske system Madsen.

9 cm kanon i feltaffutage

 

 

 

 

 

12 cm. lang jernkanon i voldaffutage

12cm. lang jernkanon i voldaffutage

12cm. lang jernkanon i voldaffutage

 

 

 

 

 

15 cm. kort stålkanon M.1884

15 cm. kort stålkanon M.1884

 

 

 

 

 

15 cm. lang jernkanon M/1884

15 cm. lang jernkanon M/1884