Tilbage til 55 års udvikling

Kaserner

I forsvarforliget 1909 satsede man mere på en mobil hær baseret på infanterienheder og der opstod behov for øvelsespladser. Da byen  ikke længere kunne rumme hverken soldater eller øvelsespladser afsattes midler til både opførelse af lejre (kaserrner) og øvelsespladser  udenfor byen. “…at de i København garnisonerede Infanteriafdelinger skulle flyttes til Øvelsesområder uden for Byen”

Dette førte til bygning af bl.a. Avedørelejren, Høveltelejren, Sandholmlejren og Værløselejren samt udenfor byen Holbæk, Ringsted og Slagelse.
Endvidere var der skaffet indkvartering i mindre private kasernebyggerier.

Københavns ældre kaserner

Strandgades Kaserne

Garnisonshospitalet Riegensgade

Ingeriørkasernen

Husarkasernen

 

 

 

 

 

Sølvgades Kaserne

Wildersgades Kaserne

Strandgades Kaserne

Holmens Kaserne

 

 

 

 

Østerbrogades Kaserne

Kastellet

Ingeniørkasernen

Gothersgades Kaserne

 

 

 

 

Gardehusarkasernen

Frederiksholmskanals Kaserne

Artillerivejens Kaserne

 

 

 

 

 

Nye lejre og kaserner på Sjælland

Vordingborg Kaserne 1911

Roskilde Kaserne 1914

Roskilde Kaserne 1914

Næstved Kaserne

 

 

 

 

 

Holbæk kaserne

Telte i Værløselejren

 

 

 

 

Sandholmlejren

Sandholmlejren opføres 1910

Jægersprislejren

Hvil i Jægerspris

 

 

 

 

 

Høvelte 1913

Telte i Høveltelejren

Avedørelejren opføres 1913

Avedørelejren 1914