Dragør fort

Dragør Fort blev anlagt i tiden 1910 til 1915 på en kunstig ø, ca. 400 meter fra kysten umiddelbart syd for Dragør.  Fortet svarer ret nøjagtigt til det samtidige Saltholm flakfort (senere Flakfortet).

Opgave
Københavns befæstning, Dragør Fort

Dæksplan

Fortets opgaver var at medvirke til at hindre et fjendtligt bombardement af København, beskytte minespærringer i Drogden-renden, hindre en fjendtlig landgang på Amager sydkyst og at hindre fjendtlige fartøjers operationer i Drogden- og Flinterenden. Det er et delvis kasemateret fort, der havde skytset opstillet på åbne betonbriske med hovedskuds-  retningen mod syd til sydøst. Selve fortet er omgivet af en våd grav og en dækmole, der danner den kunstige ø’s omkreds.

Dragør fort 35,5 cm. kanon

35,5 cm. kanon

Armering

Oprindeligt var det bestykket med 4 stk. 35,5 cm. haubits (heraf 2 stk. overflyttet fra Charlottenlund Fort), 4 stk. 17 cm. haubits, 4stk.  120 mm. hurtigskydende stålkanon, 2 stk. 75 mm. hurtigskydende stålkanon i pivotaffutage, 1 stk. 47 mm. kanon samt rekylgeværer og håndvåben.
Under den kolde krig blev der opstillet 3 stk. dobbelte 40 mm luftværnskanoner på Dragør fort. Igen i 80’erne blev fortet omarmeret idet der blev opsat 2 stk. 76 mm. luftværnskanoner på fortet. Disse omarmeringer har slettet mange at de oprindelige briske. Kun 17 cm. briskene og et par briske til 75 mm. kanoner er helt intakt.

Dragør fort udvendig
Fortet indvendig
Luftværnet på Dragør Fort