English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponierene
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider

       Vestvolden i Hvidovre
 

 

   

Københavns Befæstning 1880-1920
 

Nordfrontens forter

 Fra Utterslev Mose og nord til opførtes en kæde med 5 forter. Senere kom Tårbækfort til. Dette er er kombineret land- og kyst fort.
 Tårbæk Fort blev tildækket i 60'erne og der findes kun lidt spor af grav og kaponierer i terrænet. 
 

 Alle forterne i fortkæden, bortset fra Garderhøjfort, var trekantforter.
 I fortets bagside, struben, fandtes en kasematbygning der i sin linie havde en kaponiere efter det
 bastionære grundrids. Dette muliggjorde flankering af strubegraven fra denne. I kasematbygningens
 enkelte kasematter ud mod strubegraven fandtes belægningsrum, køkken m.m. På den anden side
 af en tværgående gang fandtes fortets ammunitionsmagasiner.

 Forterne havde ca. 10 meter brede grave liggende som to flankegrave og en strubegrav.
 Skråningerne var ubeklædte, men på indersiden var fortet omgivet af en 1½ meter høj betonmur
 hvorpå var monteret et højt stormfrit jerngitter. Kun gitteret på Bagsværd Fort findes i dag.

 Alle forterne havde i den mod fjenden vendende spids og på gravens yderside en saillantkaponiere,
 hvorfra de to flankegrave kunne beskydes.
 Der var til hvert fort et foranliggende glacis, hvorfra infanteriforsvar kunne etableres.
Københavns befæstning. Trekantfort, principtegning


 Ovenpå kasematbygningen fandtes skytsetagen. Alt skyts var monteret i pansertårne, de tungeste 15 cm kanoner i såkaldte panser-
 lavetter. Disse kunne drejes 360 grader men ikke hæves og sænkes.  De lettere kanoner samt mitrailleuser var monteret i forsvindingstårne
 der kunne hæves og sænkes efter behov.  

 De 5 forter var:

 

Gladsaxe Fort

Lyngby Fort

Garderhøj Fort

Fortun Fort

Bagsværd Fort
Tårbæk Fort (også kystfort)

            
Københavns befæstning. Gladsaxe Fort, tegning
                      Gladsaxe Fort
 
Københavns befæstning. Gladsaxe Fort, struben
                    Struben
 
Københavns befæstning. Gladsaxe Fort, saillantkaponieren
             Saillantkaponieren
 
Københavns befæstning. Gladsaxe Fort, saillantkaponieren indvendig
              Kaponieren indvendig
 
Københavns befæstning. Lyngby Fort, struben.
          Lyngby Fort, struben
 
Københavns befæstning. Lyngby Fort, saillantkaponieren
           Saillantkaponieren
 
Københavns befæstning. Lyngby Fort, magasingangen
                  Magasingangen
Københavns befæstning. Lyngby Fort, poternen
                        Poternen
Københavns befæstning. Garderhøj Fort, forsvindingstårn og kaponiere
      Garderhøj Fort, kaponieren
 
Københavns befæstning. Garderhøj Fort, kaponieren
                Kaponieren
 
Københavns befæstning. Garderhøj Fort, dækket
                      Dækket
 
Københavns befæstning. Garderhøj Fort, Pansertårn indvendig
         Pansertårn indvendig
 
Københavns befæstning. Fortun Fort, struben
              Fortun Fort, struben
 
Københavns befæstning. Fortun Fort, skodder og døre
            Ståldøre og skodder
 
Københavns befæstning. Fortun Fort, mandskabsrum
               Mandskabsrum
 
Københavns befæstning. Fortun Fort, saillantkaponieren
              Saillantkaponieren
 
Københavns befæstning. Bagsværd Fort, struben
            Bagsværd Fort, struben
 
Københavns befæstning. Bagsværd Fort, observationstårn
               Observationstårn
 
Københavns befæstning. Bagsværd Fort, kontravægt til observationstårn
Løfteanordning til observationstårn
 

           Graven med stormgitter
 
Københavns befæstning. Tårbæk Fort, struben
    Tårbæk Fort, struben 1916
 
 Københavns befæstning. Tårbæk Fort, hejseværk til pansertårn
   Hejseværk til pansertårn 2012

 
Københavns befæstning. Tårbæk Fort, magasin- og mandskabsgang
        Magasin- og mandskabs-
              gangen ca. 1960
 
Københavns befæstning. Tårbæk Fort, stige til rekylgeværtårn
 Pansertårn til rekylgevær 2012   
 
                                                                         www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                           Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies