www.vestvolden.info 

English version
    Københavns Befæstning 1880-1920  
 
        Til forside


Info til denne side:

       
Søren Østergaard
       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
        De Slesvigske  krige

        Politisk baggrund       
        Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
        De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret
Nordfronten
        Opgaven og princippet

        Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen, princip
        Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie
        Magasinerne
       
Skytset
Vestfronten
        Opgaven og Princippet

        Profilen
      
 Kort 1900
       
Kaponierene
       
Batterierne
      
 Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
Sikringsstyrken

        Baggrunden

        Juli / august 1914
        Indkaldelsen 1914-1918

Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejre
      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden
Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg

Links
       Andre historiske sider


 
 
          
 
    I sin tid et af de største fæstningsværker i Europa.   
     Det er stadig også et af de bedst  bevarede -  måske i verden. 
        Både befæstningen og historien om den er en attraktion i verdensklasse.
   Københavns Befæstning 1880-1920, Charlottenlund Fort
Charlottenlund Fort 2011

  Fra 1880 påbegyndtes modernisering af en række forter og søforter omkring  København. Nye anlæg opførtes i perioden 1886-  1894, en
  periode med stor politisk splittelse og stor tvivl om forsvarets ordning og Danmarks udenrigs - og  forsvarspolitiske status  efter de totale
  nederlag ved Dybbøl og på Als i 1864. Formentlig det mest dramatiske halve århundrede i nyere dansk historie. 

  På opførelsestidspunktet har forterne og volden været en værdig modstander med  deres 15 cm kanoner, mitrallieuser og rekylgeværer.
  Men udviklingen løb hurtigt fra  befæstning, vold og forter, og allerede omkring århundredeskiftet var både anlæg  og de tildelte våben
  teknologisk forældet. 
  Befæstningen krævede så meget mandskab, at alle sikringsstyrkens 50.000 mand  ved udbruddet af 1. verdenskrig  stort set kun anvend-
  tes til forsvaret af København.
Som følge af dette blev det ved  forsvarsforliget 1909 vedtaget  at opføre Tunestillingen mellem  Køge Bugt
 
og Roskilde Fjord. 
  Dette  skete kort efter udbruddet af verdenskrigen.  Små betonbygninger i form af huler, gallerier og fugtige skyttegrave afløste pompøse
  forter og faste batterier.

  I 1920 blev Københavns befæstning nedlagt som følghe af forsvarsforliget i 1909. 

 

  www.
vestvolden.info skal formidle kendskabet til København som  fæstningsby  i Europas fæstningshistorie. Samtidig sættes befæst-
 
ningen i relief i forhold  til den historiske, militære og teknologiske udvikling i Europa  inden 1.  verdenskrig.  En udvikling der endeligt
  afsluttede epoken for Europæisk fæstningsbyggeri.  

 
                              www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
Hvis du klikker på et link på
www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies. Mere om cookies