English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
           - Bogudgivelse
           - Ingen copyright
               
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponierene
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 


 

 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

I sin tid et af de største fæstningsværker i Europa.   
Det er stadig også et af de bedst  bevarede -  måske i verden. 
Både befæstningen og historien om den er en attraktion i verdensklasse.
 

   Københavns Befæstning 1880-1920, Charlottenlund Fort
Charlottenlund Fort 2011

  Fra 1880 påbegyndtes modernisering af en række forter og søforter omkring  København. Nye anlæg opførtes i perioden 1886-  1894, en
  periode med stor politisk splittelse og stor tvivl om forsvarets ordning og Danmarks udenrigs - og  forsvarspolitiske status  efter de totale
  nederlag ved Dybbøl og på Als i 1864. Formentlig det mest dramatiske halve århundrede i nyere dansk historie. 

  På opførelsestidspunktet har forterne og volden været en værdig modstander med  deres 15 cm kanoner, mitrallieuser og rekylgeværer.
  Men udviklingen løb hurtigt fra  befæstning, vold og forter, og allerede omkring århundredeskiftet var både anlæg  og de tildelte våben
  teknologisk forældet. 
  Befæstningen krævede så meget mandskab, at alle sikringsstyrkens 50.000 mand  ved udbruddet af 1. verdenskrig  stort set kun anvend-
  tes til forsvaret af København.
Som følge af dette blev det ved  forsvarsforliget 1909 vedtaget  at opføre Tunestillingen mellem  Køge Bugt
 
og Roskilde Fjord. 
  Dette  skete kort efter udbruddet af verdenskrigen.  Små betonbygninger i form af huler, gallerier og fugtige skyttegrave afløste pompøse
  forter og faste batterier.

  I 1920 blev Københavns befæstning nedlagt som følge af forsvarsforliget i 1909. 

 

  www.
vestvolden.info skal formidle kendskabet til København som  fæstningsby  i Europas fæstningshistorie. Samtidig sættes befæst-
 
ningen i relief i forhold  til den historiske, militære og teknologiske udvikling i Europa  inden 1.  verdenskrig.  En udvikling der endeligt
  afsluttede epoken for Europæisk fæstningsbyggeri.   
                               www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies