↑ Tilbage til Forterne

Bagsværd Fort

Fortet blev påbegyndt i 1892 og betonarbejderne var færdige i august 1893. Fortet var i brug indtil 1920, hvorefter det blev nedlagt.
Det er et kasematteret, betonstøbt trekantfort med tør grav, magen til Gladsaxefortet. Fortet indgik i Nordfrontens fortkæde, og skulle hindre en fjendtlig indtrængen mellem Gladsaxe Fort og Lyngby Fort.  

Fortet var ligesom Gladsaxe Fort bestykket med 4 stk. 120 mm haubitser anbragt i forsvindingstårne på fortdækket. Til gravforsvaret  4 stk. 47 mm hurtigskydende kanoner og 12 stk. 8 mm rekylgeværer.

Fortet er unikt, idet glacis, det ene observationstårn og stormgitteret er intakt. På fortet findes den eneste tilbageværende panserkuppel til observatøren.
Det var på Bagsværd fort at en tysk diplomat blev tilbageholdt af vagten i 1914. Da forsvarsminister P. Munch personligt ville besigtige de gale mennesker
på Bagsværd Fort blev han også tilbageholdt da han ikke kunne legitimere sig da han ville passere vagten.
Dette førte til et livslangt modsætningsforhold mellem Munch og den daværende chef for efterretningstjenesten Oberst Hvidt. Han blev senere general og forsvarschef.

Billeder fra Bagsværd Fort 2013