Links til militærhistorie

Links til militærhistorie


Links til sider om Københavns Befæstning
Befæstningedagen, Københavns Befæstningsforening

Projekt Vestvolden, Rødovre kommune.

Historiens Hus, Hvidovre.

GarderhøjfortFortunfort

Mosede Fort

Dines Bogø, historiske sider om befæstningen

Ejbybrobunkeren  Rødovre

Links til andre militærhistoriske sider

Chakoten. Side fra Dansk militærhistorisk selskab.

Military-history-denmark.dk. Fæstningsværker i Danmark,

Masnedøfort ved Vordingborg.

Langelandsfortet Koldkrigsmuseum

Sikringsstilling Nord. Tysk forsvarslinie i Sønderjylland fra 1. verdenskrig.

Hjemmeværnets historie distrikt 66
Hvidovre, Rødovre, Vigerslev, Valby og Frederiksberg.

Clemmesen.org Indlæg og redegørelser om dansk forsvar.

Andre sider 

Danskebilleder.dk