Tilbage til Nordfronten

Forterne

Forterne på Nordfronten blev opført enligt liggende anlæg da topografien ikke var egnet til en sammenhængende enceinte som på Vetsfronten.

Fra Utterslev Mose og nord til opførtes i årene 1888-1892 en kæde med 5 forter.
I 1913 byggesdes Tårbæk Fort til for at lukke det berømte “hul i Nordfronten”. Det var er kombineret land- og kyst fort.

Forterne karrikatur hullet i Nordfronten

Karrikatur “Hullet i Nordfronten”

Forterne

Alle forterne i fortkæden, bortset fra Garderhøjfort, var trekant-forter. Garderhøj er firkantet. I fortets bagside, struben, fandtes en kasematbygning der i sin linie havde en kaponiere efter det bastionære grundrids. Dette muliggjorde flankering af strubegraven. I kasematbygningens enkelte kasematter ud mod strubegraven fandtes belægningsrum, køkken m.m. På den anden side af en tværgående gang, længst ind under fortets jordkappe, fandtes fortets ammunitionsmagasiner.

Forternes indretning
Trekantfort Gladsa

Trekantfort

Forterne havde ca. 10 meter brede grave liggende som to flanke-grave og en strubegrav. Skråningerne var ubeklædte, men på indersiden var fortet omgivet af en 1½ meter høj betonmur hvorpå var monteret et højt stormfrit jerngitter. Kun gitteret på Bagsværd Fort findes i dag. Alle forterne havde i den mod fjenden vendende spids (saillanten) og på gravens yderside en saillantkaponiere, hvorfra de to flankegrave kunne beskydes.
Undtagelsen fra dette var Garderhøj Fort der var firkantet og iøvrigt ahvde en infanterikaserne i graven.  Dette skyldes at Garderhøj blev bygget af en privat forening, Den Frivillige Selvbeskatning. Det var også tungere bevæbnet end de øvrige forter.

Der var til hvert fort et glacis, hvorfra infanteriforsvar kunne etableres. Ovenpå kasematbygningen fandtes skytsetagen. Alt skyts var monteret i pansertårne, de tungeste 15 cm kanoner i såkaldte panserlavetter. Disse kunne drejes 360 grader men ikke hæves og sænkes.
De lettere kanoner samt mitrailleuser var monteret i forsvindingstårne der kunne hæves og sænkes efter behov.  

Det var følgende seks forter:

Gladsaxe Fort
Lyngby Fort
Garderhøj Fort
Fortun Fort
Bagsværd Fort
Tårbæk Fort *

* Både land- og kystfort.