Tilbage til Forterne

Bagsværd Fort

Bagsværd Fort 1893

Fortet 1893

Bagsværd Fort blev påbegyndt i 1892 og betonarbejderne var færdige i august 1893. Fortet var i brug indtil 1920, hvorefter det blev nedlagt.
Det er et kasematteret, betonstøbt trekantfort med tør grav, magen til Gladsaxefortet. Fortet indgik i Nordfrontens fortkæde, og skulle hindre en fjendtlig indtrængen mellem Gladsaxe Fort og Lyngby Fort.  

Fortet var ligesom Gladsaxe Fort bestykket med 4 stk. 120 mm haubitser anbragt i forsvindingstårne på fortdækket. Til gravforsvaret  4 stk. 47 mm hurtigskydende kanoner og 12 stk. 8 mm rekylgeværer.

Bagsværd fort og politik

Det var på Bagsværd at en tysk diplomat blev tilbageholdt af vagten i 1914. Da forsvarsminister P. Munch efterfølgende personligt ville besigtige de gale mennesker på Bagsværd Fort blev han også tilbageholdt da han ikke kunne legitimere sig da han ville passere vagten.
Dette førte til et livslangt modsætningsforhold mellem Munch og den daværende chef for efterretningstjenesten Oberst Hvidt.
Han blev senere general og forsvarschef – udnævnt af P. Munch.
Man sagde at Munch så rødt – når han så Hvidt.

Bagsværd Fort Snit af etager

Snit af etager

Bagsværd Fort, etageplaner

Etageplaner

 

 

 

 

Stormgitter og observationstårn

Det er det eneste af forterne der har et komplet stormgitter hele vejen rundt om fortlegemet. Det er også det eneste fort der har et intakt observationstårn med både løfteanordning og observatørsæde. Panserkuplen er bevaret, men er taget ud af tårnet.
Fortet er meget velbevaret indvendig, da det i e lang årrække har været brugt som depot for filmmuseet. Det er dermed ikke så fugtskadet som andre af forterne.
Dog mangler skytstårnene og de mekaniske dele af fortet.
Fortet blev renoveret 2016-1018

 

Bagsværd Fort 2018

Struben 2018

Bagsværd Fort, struben 2018

Bagsværd Fort Graven 2018

Graven 2018