Tilbage til Nordfronten

Forterne

Fra Utterslev Mose og nord til opførtes i årene 1888-1892 en kæde med 5 forter. I 1913 byggesdes Tårbæk Fort til. Dette er er kombineret land- og kyst fort. Alle forterne i fortkæden, bortset fra Garderhøjfort, var trekant-forter. Garderhøj er firkantet. I fortets bagside, struben, fandtes en kasematbygning der i sin linie havde en kaponiere efter det bastionære grundrids. Dette muliggjorde flankering af strubegraven. I kasematbygningens enkelte kasematter ud mod strubegraven fandtes belægningsrum, køkken m.m. På den anden side af en tværgående gang, længst ind under fortets jordkappe,  fandtes fortets ammunitionsmagasiner.

Forterne havde ca. 10 meter brede grave liggende som to flanke-grave og en strubegrav. Skråningerne var ubeklædte, men på indersiden var fortet omgivet af en 1½ meter høj betonmur hvorpå var monteret et højt stormfrit jerngitter. Kun gitteret på Bagsværd Fort findes i dag. Alle forterne havde i den mod fjenden vendende spids (saillanten) og på gravens yderside en saillantkaponiere, hvorfra de to flankegrave kunne beskydes.

Der var til hvert fort et glacis, hvorfra infanteriforsvar kunne etableres. Ovenpå kasematbygningen fandtes skytsetagen. Alt skyts var monteret i pansertårne, de tungeste 15 cm kanoner i såkaldte pan-serlavetter. Disse kunne drejes 360 grader men ikke hæves og sænkes.
De lettere kanoner samt mitrailleuser var monteret i forsvindingstårne der kunne hæves og sænkes efter behov.  

Det var følgende fem forter:

Gladsaxe Fort
Lyngby Fort
Garderhøj Fort
Fortun Fort
Bagsværd Fort
Tårbæk Fort *

* Både land- og kystfort.