Tilbage til Forterne

Lyngby Fort

Lyngbyfortet blev opført i årene 1887-92. Fortet ligger syd for Lyngby. Det er et betonstøbt kassemateret trekantfort. Det blev opført som Gammelmosegaardfortet.

Grunden fortet blev opført på, blev betalt af foreningen “Fædrelandets Forsvar”. Foreningen løb tør for midler efter købet af grunden, og overdrog herefter projektet til Krigsbestyrelsen mod senere at afholde udgifterne til 3 af fortets panserlavetter.
Inden da havde foreningen opført Garderhøjfortet.

Fortet var bevæbnet med 4 lange 15 cm. kanoner parvis i pansertårne, 3 korte 15 cm. kanoner i panserlavetter samt 2 stk. 75 mm. hurtigskydende kanoner og 1 mitrailleuse i forsvindingstårne.
Til gravflankering var der i strube- og saillantkaponiere opsat 4 stk. 47 mm. kanoner i krinolineaffutage, 6 stk. 8 mm mitrailleuser og 8 stk. 8 mm rekylgeværer.

Struben

Struben

Saillantkaponieren

Poternen

 

 

 

 

 

Korridor i mandskabs- og magasinetagen

trappe til skytsetagen

Poternen til graven

Officersgang

 

 

 

 

 

Gang til pansertårn

Elanlæg i fortet

Brønd til pansertårn

Lyngby Fort, skytsetagen