Tilbage til Forterne

Tårbæk Fort

Taarbæk Fort blev opført 1913 – 16.

Det var et trekantfort med tør grav og med en underjordisk forbindelsesgang (poterne) til gravkaponieren i gravens yderside i den nordlige spids. Fortet var beregnet til ca. 250 mand.
For at lukke det i tiden så berømte “Hullet i Nordfronten”, anlagde man et fort et stykke inde i Dyrehaven, så det både kunne fungere som land- og kystfort, hvilket dog ikke blev særlig hensigtsmæssigt. Fortet skulle som søfort dække kysten nord for Taarbæk mod landgangsforsøg, men man kunne ikke se kysten på grund af klinten over kysten og villabebyggelsen langs kysten. Desuden skulle det assistere Middelgrundsfortet med at hindre fjendtlige skibe i at sejle ind til København, men havde ikke til-strækkeligt udsyn over Sundet. For at råde bod på dette byggede man på fortdækket et ca. 33 m højt observations- og afstandsmålertårn.

Som landfort skulle det dække Eremitagesletten og området nord herfor, men da det lå gemt bag slettens højeste punkt hvor slottet lå, var hovedparten af fortets kamp- område skjult.
Armeringen var for svag til et kystfort. Fortet havde kun fire stk. 29 cm støbejernshaubitsere M.1910, der havde en rækkevidde på 10.300 meter. Disse var placeret på fortdækkets nordøstlige del. Det var samme type haubits som kan ses på Charlottenlund Fort.

Som landfort, havde fortet to 120 mm hurtigskydende stålkanoner M.1914, der havde en rækkevidde på 8400 meter monteret i pansertårne. Oven på kasematbygningen lå endvidere en betonstøbt skyttegrav. Til brug i denne samt til gravforsvar  34 stk. 8 mm. rekylgeværer M.1903, heraf 6 i tre pansertårne. (3×2) Til gravforsvaret var der yderligere tre 37 mm. revolverkanoner M.1880.

Bestykning jvf. Kaptajn Sv.  Bernhard Nielsen håndskrevne notater 1915-18:

4  29 cm. Jern Haubits  (søforsvar) M/1910 200 granater m. sprængladning
2 120 mm. Hurtigskydende staalkanon  Tårnaffutage / pivotaffutage M/1915 L/15 M/1914 220 brisantgranater m. sprængladning
      300 ladninger á 1,03 kg røgfrit krudt
      146 ladninger á 0,540 kg røgfrit krudt
3 37 mm.  revolverkanon M/1880 1200 patroner med ladt granat og Perkussionsbrandrør M/1896
34 8 mm. Rekylgevær M/1903 126 000 patroner M/1908, heraf 2160 som alarmammunition.
280 Bagladeriffel M/67/90 27.840 patroner, heraf 2040 som alarmammunition
24 Pistol M/1882 912 patroner
       
4 Projektør 46 cm.    
6 Projektør 30 cm.    
1 Projektør 20 cm.    
1 Afstandsmåler 3 m. M/1910  
1 Pejlekikkert M/1880  
9 Dobbeltkikkerter    
       
1 Kaptajn    
8 Løjtnanter    
3 Officianter    
8 Sergenter    
20 Kadetter eller korporaler    
18 Underkorporaler    
200 Konstabler    

Tårbæk Fort blev efter nedlæggelsen helt tildækket af 300 000 tons jord og  henligger i dag bare som en græsklædt kupering i terrænet. Under jorddækket findes fortet intakt og der har i samarbejde med DR været folk derinde i 2013 i forbindelse med et TV-program. Desværre var ingen af dem specielt historisk orienterede.

Det lykkedes dog at få mulighed for at bringe nogle billeder her på siden, som det efterfølgende er lykkedes at stedfæste i fortet.

 Fortet er ufrivilligt udødeligjort, idet det i dag betegnes “at lide Taarbækdøden” når gamle militære anlæg uden anden fornuftig årsag end smagsdommeri, bare sløjfes og tildækkes.

 

 

Tårbæk Fort 1955

Struben 1960

Tværgangen 1960

Struben 1920

 

 

 

 

 

Haubits 1920

Fortet 1916

Observationstårnet

 

 

 

 

 

Tårbæk Fort, udgravning 2012

Tårbæk Fort, udgravning 2012

Mandskabsrum

Korridor fra indgangen

 

 

 

 

 

stige til rekylgeværtårnet

mandskabsrum

Rekylgeværtårnet

Hejseværk rekylgeværtårn

 

 

 

 

 

Skilt til haubitsbatteri

Opgang til observationstårn

Trappe i den centrale korridorang

Korridor