Tilbage til Nordfronten

Batterierne

Til at understøtte forterne samt sikre oversvømmelsen anlagdes 7 batterier.
Nogle findes næsten intakt, andre har efterladt større eller mindre spor i terrænet. Enkelte er effektivt sløjfet.

Forskellen på batterier og forter er, at medens forter kan rette skytset 360 grader, har batterier kun en hovedskudretning.